Hengitysyhdistyksen tietosuoja ja digipalvelut

Henkilötietoja on käsiteltävä huolellisesti ja säilytettävä turvallisesti.

Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa henkilön oikeudet henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoihin pääsy tulee rajoittaa ainoastaan niille henkilöille, joilla on siihen perusteltu syy.

Tietosuoja-asioissa saat tarvittaessa apua Hengitysliiton tietosuojavastaavalta, tietosuoja@hengitysliitto.fi.

Henkilötiedot ja henkilörekisteri

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tai jotka muuten liittyvät johonkin henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

  • nimi
  • henkilötunnus
  • ikä
  • puhelinnumero
  • osoite tai sähköpostiosoite
  • terveystiedot
  • kuva
  • pankkiyhteystiedot
  • tapahtumiin osallistumista koskevat tiedot

Henkilötunnuksia ei voi kerätä varmuuden vuoksi. Henkilötunnuksen käsittelyn perusteet löytyvät tietosuojalain § 29. Lisätietoja löydät Tietosuoja.fi-sivustolta.

Mikä on henkilörekisteri?

Henkilörekistereitä ovat kaikki sähköiset tai tulostetut eri tapahtumien tai ryhmien osallistuja- ja jäsenlistat, merkkipäiväluettelot ja muut materiaalit, joissa esiintyy henkilötietoja. Yhdistyksen merkittävin henkilörekisteri on jäsenrekisteri. Jäsenrekisterin tietosuojaselosteen löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.

Myös käsin kirjoittaen ylläpidetyt listaukset ovat henkilörekistereitä ja ne tulee hävittää, kun henkilötietojen käsittelylle ei ole enää perustetta.