Sisäilma- ja korjausneuvojien vierailut yhdistyksissä

Hengitysliiton sisäilma- ja korjausneuvojan voi kutsua vierailevaksi luennoijaksi hengitysyhdistyksen tilaisuuteen.

Sisäilma- ja korjausneuvojat luennoivat Microsoft Teamsin välityksellä tai tulemalla paikanpäälle. Liiton asiantuntijoiden vierailusta yhdistysten tilaisuuksiin ei tule kuluja yhdistykselle.

Luennot käsittelevät sisäilmaa sekä asuntojen kunnossapitoa ja korjauksia. Hengitysyhdistys voi esittää toiveen tarkemmasta luennon aiheesta. Luento kestää noin tunnin, mutta koko tapahtumalle on hyvä varata aikaa noin 2 tuntia. Silloin aikaa jää myös keskustelulle ennen ja jälkeen luennon. Kokemustoimijan voi pyytää samalle luentokerralle.

Hengitysyhdistyksen tehtävä on tiedottaa luennosta esimerkiksi lehdissä, sosiaalisen median paikallisilla keskustelupalstoilla sekä kunnanvirastojen ja kauppojen ilmoitustauluilla. Tilaisuuteen kannattaa kutsua esimerkiksi kuntapäättäjiä, teknisten palveluiden johtoa, ympäristö- ja terveystarkastajia, isännöitsijöitä ja kiinteistönvälittäjiä.

Sisäilma- ja korjausneuvojan luentopyynnöt osoitteeseen korjausneuvojat@hengitysliitto.fi.
Kokemustoimijan voit pyytää tilaisuuteesi osoitteesta kokemustoimija@hengitysliitto.fi.