Hengitysyhdistyksen kehittäminen

Elinvoimainen yhdistystoiminta syntyy yhteisen kehittämistyön tuloksena.

Toiminnan arviointi ja kehittäminen ovat olennainen osa yhdistyksen arkea. Kaikesta tekemisestä on mahdollista ottaa hyödyllinen oppi evääksi eteenpäin.

Kehittämisen lähtökohdaksi on hyvä luoda ymmärrys toimintamuodon tai asian nykytilasta. Palautteen kerääminen tapahtuman tai toiminnan osallistujilta ja hallitusporukalla käyty arviointikeskustelu ovat esimerkkejä helpoista ja toimivista keinoista koota näkemyksiä onnistumisesta. Kaikki palaute on arvokasta ja auttaa kehittymisessä, joten onnistumisista on syytä iloita ja risuistakin syytä kiittää kauniisti.

Kansan sivistysliiton julkaisema yhdistystoiminnan kehittämisen opas sisältää tiiviit ohjeet ja keskustelutehtäviä yhdistyksen elämänkaaren erilaisiin kehittämistarpeisiin.

Kokeile ja kutsu halutessasi järjestöasiantuntija mukaan porinoihin!

Materiaaleja kehittämisen tueksi

Reilu yhdistys -toimintatapa on Invalidiliiton käytännönläheinen työkalu riitojen ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen ratkaisemiseen yhdistyksissä. Reilua yhdistystä rakentamassa opas ja Reilu yhdistys -video.

Opintokeskus Siviksen materiaaleista löydät vinkkejä hallitustyön kehittämiseen. Motivoiva hallitustyöskentely -opas ja video ryhmäyttämisestä.

Helppoja harjoituksia hyvän ilmapiirin ylläpitoon, Hyvän ilmapiirin harjoitukset. Lari Karreinen, Osana yhteistä ratkaisua Oy.