Kuntaliitoksen aiheuttama toimialueen muutos

Hengitysyhdistyksen säännöissä yhdistyksen toimialue on lueteltu kunnittain. Tästä syystä kuntajaon muutos vaatii sääntömuutoksen.

Jos kuntaliitos tai muu kuntajaon muutos johtaa siihen, että useamman hengitysyhdistyksen on sen takia muutettava sääntöjään, hengitysyhdistykset neuvottelevat ja sopivat uudesta toimialuejaosta ja muista tarpeellisista seikoista.

Sääntömuutoksen käsittelystä on ilmoitettava kokouskutsussa. Muutos on hyväksyttävä hengitysyhdistyksen yleisessä kokouksessa 3/4 äänienemmistöllä. Tämä kokous voi olla sääntömääräinen vuosikokous, syyskokous, kevätkokous tai ylimääräinen kokous.

Muutoksen jälkeen asiasta hankitaan Hengitysliiton liittohallituksen lausunto ja siitä ilmoitetaan Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH). Patentti- ja rekisterihallitus vahvistaa ja rekisteröi muutoksen.