Varainhankinta

Tältä sivulta löydät:

Yhdistystoiminnassa tarvitaan monenlaisia resursseja: rahaa, tiloja, ihmisiä, heidän aikaansa ja välineitä.

Perinteisiä varainhankinnan keinoja ovat

  • jäsenmaksut
  • Pieni ele -keräys
  • arpajaiset
  • myyjäiset
  • talkoot
  • kirpputori
  • pientavaran myynti

Yksityissektorilta voi myös saada rahoitusta varainhankintaan. Lahjoituksia antavat mm. Lions Clubit, Rotaryt ja eri yritykset. Seurakunnan kanssa voi olla yhteistoimintasopimus esimerkiksi kolehdin keräämiseen liittyen. Eri yritykset voivat toimia sponsoreina tai yrityksen kanssa voi tehdä sopimuksen jäsenalennuksista.

Vinkkejä varainhankintaan Kansallisen Sivistysliiton Opintokeskus KANSIO:sta.
Lue lisää yhdistyksen rahoituksesta ja varainhankinnasta Jelli.fi -sivulta.

Katso Pieni eleen 6.10.2022 järjestämä Varainhankinnan perusteet -webinaari Youtubessa.

Pieni ele -keräys

Pieni ele -keräys on jo reippaasti yli sata vuotta kerännyt lahjoituksia vammaisten ja pitkäaikaissairaiden hyvinvoinnin vaalimiseen. Keräys on aina vaalien aikaan äänestyspaikoilla ja monien vuosien ajan keräyksen nimi olikin Vaalikeräys. Toiminta perustuu hyväntekeväisyyteen ja on poliittisesti sitoutumatonta.

Lahjoitustuotosta jaetaan 50 % paikallisyhdistyksille ja 50 % kattojärjestöille. Paikallisyhdistykset jakavat osuutensa joko tasan tai tehtyjen keräystuntien mukaan. Tämän ne päättävät paikallisesti itse.

Paikallisyhdistyksissä lahjoitusten avulla järjestetään esimerkiksi neuvontaa sairastuneelle, vertaistukiryhmiä sekä virkistystoimintaa. Vammaiset ja pitkäaikaissairaat ovat usein pienituloisia, joten kaikki hyvät asiat tuovat parempia hetkiä arkeen. Kotimaisten vammais- ja terveysjärjestöjen kautta keräysvaroilla järjestetään muun muassa kuntoutusta, hankitaan apuvälineitä ja valvotaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten etuja.

Kattojärjestöjen osuudesta vähennetään keräyksen toteutuksen kulut. Paikallisyhdistykset eivät osallistu kuluihin, ne saavat täydet 50 %. Niinä vuosina, jolloin ei ole vaaleja, aloitetaan seuraavan keräyksen valmistelut. Samoin, vaikka keräys loppuu vaalien jälkeen, vie vielä useita kuukausia ennen kuin keräys on saatu pakettiin. Keräystuottojen käsittely ja muu jälkityö tehdään tällöin. Keräyksen toiminta pyörii siis koko ajan.

Yhdistysten ilmoittautumiset mukaan keräykseen ovat toistaiseksi voimassa olevia eli yhdistys on mukana keräyksessä kunnes toisin ilmoittaa. Hyvissä ajoin ennen kutakin keräystä paikallisyhdistykset saavat keräystoimistosta pyynnön päivittää osallistumis- ja yhteystietonsa.

Paikallisyhdistykset valitsevat yhden henkilön kunnan keräysvastaavaksi. Hän johtaa keräystä kunnassa ja on vastuussa rahoista. Vapaaehtoistyöstä ei makseta palkkiota. Kuntakokouksen päätökset merkitään muistioon. Se lähetetään kaikille keräykseen ilmoittautuneille yhdistyksille. 

Kysy lisää pienestä eleestä.

Arpajaiset

Arvauskilpailut ovat tavara-arpajaisia, joissa voittamisen mahdollisuus perustuu arvauskohteesta tehtyyn arvaukseen. Arvauskilpailujen voittoina voi olla tavaraa tai tavaraan tai palveluihin vaihdettavissa olevia lahja- tai ostokortteja.

Miniatyyriarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu arvo on enintään 500 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä.

Pienarpajaiset ovat tavara-arpajaisia, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 3000 euroa ja joissa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa. Voittojen arvonta voidaan suorittaa joko ennen tilaisuutta tai tilaisuuden aikana mutta arpojen myynnin ja voittojen jaon tulee tapahtua samassa tilaisuudessa. Molempien ehtojen on täytyttävä.

Lisätietoa arpajaisista:
Suomi.fi -sivuilta
Poliisin verkkosivuilta
Verottajan verkkosivuilta

Talkoot

Talkoilla autetaan sukulaista, tuttavaa tai naapuria, hoidetaan oman taloyhtiön asioita tai tuetaan esimerkiksi urheiluseuran toimintaa. Talkootyöstä ei makseta korvausta eikä se yleensä edellytä erityisosaamista. Työ kestää rajatun ajan ja se on luonteeltaan tilapäistä.

Lisätietoa Suomi.fi -sivuilta.