Hengitysyhdistyksen talous

Hengitysyhdistyksen on noudatettava Suomen lakeja ja asetuksia, tilintarkastussäädöksiä ja yhdistyksen sääntöjä taloutensa hoidossa.

Hengitysliitto on laatinut yhdistysten käyttöön taloussääntömallin.

Hengitysyhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen talouden asianmukaisesta hoitamisesta.

Yhdistys voi palkata järjestösihteerin tai toiminnanjohtajan, joka toteuttaa hallituksen päätöksiä ja huolehtii yhdistystoiminnan päivittäisistä talousasioista.

Lisätietoa: Eurot ojennukseen – Yhdistyksen talousopas, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry, KSL-opintokeskus.