Hengitysyhdistys Hengitysliiton jäsenenä

Jäsenmaksujen tilittäminen

Hengitysliitto laskuttaa henkilöjäsenten vuosittaiset jäsenmaksut. Hengitysliitto tilittää yhdistysten osuudet jäsenmaksuista neljä kertaa vuodessa. Tilityksessä on mukana niiden jäsenten osuus, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun edellisen tilityksen jälkeen.

Jokainen hengitysyhdistys päättää itse jäsenmaksujensa suuruuden. Yhdistysten on ilmoitettava jäsenmaksujensa suuruus liiton jäsenasiainhoitajalle viimeistään 21.11. Näin seuraavan vuoden jäsenmaksu voidaan periä jäseniltä oikean suuruisena.

Osa hengitysyhdistyksen henkilöjäseniltä perimästä jäsenmaksusta jää Hengitysliitolle. Tämä maksuosuus on hengitysyhdistyksen jäsenmaksu Hengitysliitolle.

Hengitysliiton osuus jäsenmaksusta vuodelle 2024 ja 2025

  • varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liiton osuus 17 euroa
  • nuorisojäsenen (15−20 vuotta) jäsenmaksun liiton osuus 10 euroa
  • perheen toisen jäsenen (ei jäsenlehteä) jäsenmaksun liiton osuus 10 euroa

Uusilta jäseniltä, jotka ovat liittyneet jäseniksi 1.10. jälkeen, ei peritä liittymisvuoden jäsenmaksua. Yhdistys ei myöskään maksa heistä jäsenmaksun liiton osuutta kyseisen loppuvuoden ajalta.

Kunniajäseneltä ei laskuteta jäsenmaksua, mutta liitto perii yhdistykseltä varsinaisen jäsenen liiton osuuden. Toissijaiselta jäseneltä laskutetaan varsinaisen jäsenen jäsenmaksu, mutta yhdistykseltä ei peritä jäsenen liiton osuutta.

Yhdistyksen toiminnan raportointi

Jäsenyhdistys toimii yhteistyössä liiton kanssa ja pyydettäessä antaa liitolle yhdistyksen toimintaa koskevat tiedot. Yhdistys ilmoittaa vuosittain

  • luottamushenkilöt jäsenrekisteriin
  • jäsenmaksujen suuruudet
  • toiminnan tunnusluvut
  • tiedot jäsenjärjestöavustuksen käytöstä.