Hengitysyhdistys Hengitysliiton jäsenenä

Hengitysliittoon kuuluvat hengitysyhdistykset löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.  

Jäsenmaksujen tilittäminen

Hengitysliitto laskuttaa henkilöjäsenten vuosittaiset jäsenmaksut. Hengitysliitto tilittää yhdistysten osuudet jäsenmaksuista neljä kertaa vuodessa. Tilityksessä on mukana niiden jäsenten osuus, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun edellisen tilityksen jälkeen.

Jokainen hengitysyhdistys päättää itse oman jäsenmaksunsa suuruuden. Yhdistysten on ilmoitettava jäsenmaksunsa suuruus liiton jäsenasiainhoitajalle viimeistään 23.11. Näin seuraavan vuoden jäsenmaksu voidaan periä jäseniltä oikean suuruisena.

Osa hengitysyhdistyksen henkilöjäseniltä perimästä jäsenmaksusta jää Hengitysliitolle. Tämä maksuosuus on hengitysyhdistyksen jäsenmaksu Hengitysliitolle.

Hengitysliiton osuus jäsenmaksusta vuodelle 2022 ja 2023

  • varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liiton osuus 17 euroa
  • nuorisojäsenen (15−20 vuotta) jäsenmaksun liiton osuus 10 euroa
  • perheen toisen jäsenen (ei jäsenlehteä) jäsenmaksun liiton osuus 10 euroa

Uusilta jäseniltä, jotka ovat liittyneet jäseniksi 1.10. jälkeen, ei peritä jäsenmaksua. Yhdistys ei myöskään maksa heistä jäsenmaksua liitolle kyseisen loppuvuoden ajalta.