Säännöt

Hengitysyhdistyksen säännöt ovat yhdistyksen tärkein hallinnollinen asiakirja.

Hengitysliiton jäsenyhdistyksillä voi olla käytössään joko 1 kokouksen malli tai 2 kokouksen malli.

1 sääntömääräisen kokouksen malli

Jos yhdistys käyttää 1 sääntömääräisen kokouksen mallia, puhutaan sääntömääräisestä vuosikokouksesta. Sääntömääräisessä vuosikokouksessa muun muassa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat asiat, tarkistetaan kuluvan vuoden suunnitelmat ja arviot sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

1 kokouksen mallia noudattavilla Hengitysliiton jäsenyhdistyksillä on käytössään 1 kokouksen mallisääntö, jossa käydään läpi vuosikokouksen tarkemmat tehtävät ja muut kokoussäännöt.

2 sääntömääräisen kokouksen malli

Silloin kun yhdistyksellä on käytössään 2 kokouksen malli, puhutaan sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista. Tällöin vuosikokouksen asialista jaetaan kevät- ja syyskokoukseen. Kevätkokouksessa käsitellään muun muassa edellisen vuoden tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat asiat sekä kuluvan vuoden suunnitelmat ja arviot. Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

2 kokouksen mallia noudattavilla Hengitysliiton jäsenyhdistyksillä on käytössään 2 kokouksen mallisääntö, jossa käydään läpi kevät- ja syyskokouksen tehtävien tarkemmat tehtävät ja muut kokoussäännöt.

Tutustu tarkemmin 1 kokouksen mallisääntöihin ja 2 kokouksen mallisääntöihin.

Hengitysliiton jäsenyhdistyksillä on käytössään myös malli taloussäännöstä.

Hengitysliiton säännöt ovat julkisesti esillä Hengitysliiton verkkosivuilla. Hengitysyhdistyksen on suositeltavaa julkaista omat sääntönsä omilla verkkosivuillaan.