Säännöt

Hengitysyhdistyksen säännöt ovat yhdistyksen tärkein hallinnollinen asiakirja.

Hengitysliiton jäsenyhdistyksillä voi olla käytössään joko yhden kokouksen malli tai kahden kokouksen malli.

HUOM! Sääntömuutokseen liittyvät ohjeet sekä uusien sääntöjen diaarinumerot löytyvät yhdistysnetin uutisesta.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Yhden sääntömääräisen kokouksen malli

Jos yhdistys käyttää yhden sääntömääräisen kokouksen mallia, puhutaan sääntömääräisestä vuosikokouksesta. Sääntömääräisessä vuosikokouksessa muun muassa vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat asiat, tarkistetaan kuluvan vuoden suunnitelmat ja arviot sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

Tutustu tarkemmin yhden kokouksen mallisääntöihin.

Kahden sääntömääräisen kokouksen malli

Silloin kun yhdistyksellä on käytössään kahden kokouksen malli, puhutaan sääntömääräisistä kevät- ja syyskokouksista. Kevätkokouksessa käsitellään muun muassa edellisen vuoden tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat asiat sekä kuluvan vuoden suunnitelmat ja arviot. Syyskokouksessa hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle.

Tutustu tarkemmin kahden kokouksen mallisääntöihin.

Hengitysliiton säännöt ovat julkisesti esillä Hengitysliiton verkkosivuilla. Hengitysliitto suosittelee, että yhdistykset julkaisevat omat sääntönsä verkkosivuillaan.

Hengitysliiton jäsenyhdistyksillä on käytössään myös malli taloussäännöstä.

Hengitysliiton luottamushenkilöiden ja yhdistysaktiivien matkustussäännössä linjataan matkustuskäytännöistä.