Viestintä yhdistyksen ulkopuolelle

Yhä useampi ihminen etsii tietoa verkosta. Siksi hengitysyhdistyksen kannattaa panostaa omien verkkosivujensa ajantasaisuuteen, tietojen oikeellisuuteen sekä siihen, että tiedot löytyvät sieltä helposti.

Tehokas tapa viestiä on käydä keskusteluja ihmisten kanssa, sillä moni muistaa kohtaamiset.

Hengitysyhdistyksen viestejä vievät luottamushenkilöstön ja aktiivien lisäksi eteenpäin koko jäsenkunta ja heidän läheisensä.

Kannustamme kertomaan omin sanoin toiminnasta ja pyytämään muita siihen mukaan.