Virkistystoiminta

Hengitysyhdistys voi järjestää virkistystoimintana jäsenilleen erilaisia tilaisuuksia ja matkoja.

Yhdistys voi järjestää liikunta- ja vertaistoiminnan lisäksi virkistystoimintaa. Yhdistys voi nimetä virkistysvastaavan tai perustaa virkistystoimikunnan, joiden tehtävänä on järjestää mukavaa yhdessäoloa jäsenille ja heidän perheilleen. Virkistystapahtumia ovat esimerkiksi kesätapahtuma, teatteri- tai konserttimatka, risteily, uintireissu Kylpylään, ostosmatka tai pikkujoulut.

Hengitysyhdistyksen on noudatettava lakia matkapalveluyhdistelmistä, jos

  • yhdistyksen matka kestää yli 24 tuntia
  • matka sisältää yöpymisen
  • matkalle voi osallistua olematta yhdistyksen jäsen.

Tutustu lakiin matkapalveluyhdistelmistä Finlexin verkkosivuilla.

Matkapalveluita ovat kuljetus, majoitus, autonvuokraus ja muut matkailupalvelut kuten pääsyliput eri tapahtumiin. 

Esimerkiksi hengitysyhdistyksen järjestämä teatterimatka tai vain omille jäsenille suunnattu kylpylämatka eivät kuulu lain piiriin. Teatterimatkaan kuuluu kuljetus ja pääsylippu. Kylpylämatkaan kuuluu kuljetus ja majoitus. Kyseiset virkistystapahtumat eivät joko sisällä yöpymistä tai ne katsotaan markkinoidun joko rajoitetulle joukolle ihmisiä ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. 

Laki matkapalveluyhdistelmistä velvoittaa muun muassa antamaan ennakkotietoja matkasta ja matkan ostajan oikeuksista ennen matkapakettisopimuksen tekoa. Lisäksi laissa säädetään vakuuden asettamisesta. Matkanjärjestäjä on lain soveltamisalan puitteissa vastuussa matkan ostajalle koko matkapaketin sisällöstä. 

Kuluttaja- ja kilpailuviraston verkkosivuilta löydät lisää ohjeita sekä matkanjärjestäjille että yhdistyksille matkanjärjestäjinä.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä