Palkkiot ja kulukorvaukset

Tältä sivulta löydät:

Hengitysyhdistys voi maksaa

 • kokouspalkkiota
 • palkkiota hallitusjäsenyydestä tai muusta luottamustoimesta
 • palkkiota esimerkiksi luennon pitämisestä
 • kulukorvausta
 • palkkaa työsopimuksen perusteella

Palkkaa tai palkkiota ei saa maksaa kulukorvauksina. Esimerkiksi liikunnanohjaajalle maksettu korvaus liikuntatunnin pitämisestä on maksettava palkkana.

Ennakkoperintälaissa (13 §) määritellään, mitä tarkoitetaan palkalla ja palkkiolla.
Ennakkoperintälakiin pääset tutustumaan Finlexin verkkosivuilla.

Palkasta ja palkkioista on pidätettävä ennakkovero verottajan ohjeiden mukaan.
Voit muuttaa tai hakea ennakkoveroa Vero.fi-sivustolla.

Kulukorvausten on perustuttava todellisiin kuluihin kuten päivärahaan tai kilometrikorvauksiin.
Tutustu liiton Yhdistysaktiivien ja luottamushenkilöiden matkustussääntöön.
Katso myös tuloverolaissa määritellyt verovapaat matkakustannukset (Tuloverolaki 22§, 71.3 §).

Yhdistyksen on huolehdittava palkan sivukuluista kuten sairausvakuutusmaksusta, eläkevakuutusmaksusta sekä tapaturma-, työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksusta.

Puhelinkulujen korvaaminen

Muina kulukorvauksina voidaan maksaa esimerkiksi puhelinkuluja. Puhelinkuluja voidaan maksaa sellaisille yhdistyksen toimihenkilöille, jotka joutuvat hoitamaan yhdistyksen asioita omalla puhelimellaan. Tällaisissa tapauksissa on tehtävä seuraavat asiat:

 • Asiasta on tehtävä päätös hallituksen kokouksessa. Päätös on kirjattava pöytäkirjaan.
 • Kulut on oltava todennettavissa eli toimihenkilön on pystyttävä osoittamaan, että hän on käyttänyt omaa liittymäänsä yhdistyksen asioiden hoitamiseen vähintään kulukorvausta vastaavan summan verran. Osoitus voi olla esimerkiksi ote puhelinlaskusta.
 • Yhdistys voi myös hankkia yhdistyksen haltuun puhelinliittymän, jota toimihenkilö käyttää työpuheluihin. Jos tällaista liittymää käytetään myös yksityispuheluihin, se on verotettava luontoisetu.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Tällaisia tulotietoja ovat esimerkiksi palkka-, eläke- ja etuustiedot.

Tulorekisteriin on ilmoitettava tiedot maksetuista ansiotuloista viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tällaisia tietoja ovat seuraavat:

 • tehdystä työstä maksetut ansiotulot kuten palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset ja muut ansiotulot
 • verovapaat ja veronalaiset kulukorvaukset kuten päivärahat sekä ateria- ja kilometrikorvaukset
 • korvauksettomaan vapaaehtoistoimintaan osallistuville henkilöille maksetut päivärahat ja kilometrikorvaukset.

Lisää tietoa tulorekisteristä löydät Vero.fi-sivustolta.
Verohallinnon opastusvideoita tulorekisteriin liittyen löydät tulorekisteri -sivuilta.

Esimerkki 1: Vapaaehtoistyöntekijä toimittaa usean kuukauden matkalaskut kerralla hengitysyhdistykselle. Hengitysyhdistys maksaa kaikki matkalaskut kerralla. Tämän päivän jälkeen yhdistys ilmoittaa maksetut kulukorvaukset tulorekisteriin viiden päivän kuluessa. Tiedot ilmoitetaan ilman euromääräistä alarajaa tai saajan ikärajaa.

Esimerkki 2: Yhdistys maksaa keskitetysti eräälle hallituksen jäsenelle korvausta hänen vuoden aikana ottamistaan valokopioista, kahvituskuluista ja puhelinkuluista. Jos hankinnoista on kuitti, niitä ei tarvitse ilmoittaa tulorekisteriin, koska ne eivät ole tuloa. Jos hankinnoista ei ole kuittia, kyseessä on kulukorvaus tai palkkio, joka maksetaan verokortilla. Tällöin summa on ilmoitettava tulorekisteriin. Verottajan sivulla listataan eri tulolajit ja niiden koodit. Esimerkkitapauksessa tulolaji olisi 215 eli luottamuspalkkio.

Eri tulolajit löydät Vero.fi-sivustolta.

Miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin?

Hengitysyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja yhdistysrekisteriin merkitty hallituksen jäsen voi asioida tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Asioi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa.

Tietoja ei voi ilmoittaa puhelimitse, eikä Ilmoitin.fi- tai Lomake.fi-palvelussa. Tiedot voidaan toimittaa paperilomakkeella vain erityisestä syystä. Tällä tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa viranomainen ei voi kohtuudella edellyttää tietojen antamista sähköisesti.

Tutustu Verohallinnon verkkoperehdytyksen 27.3.2019 materiaaleihin.

Katso Verohallinnon Yleishyödyllinen yhdistys – näin ilmoitat päivärahat ja kilometrikorvaukset tulorekisteriin -video.

Matkalasku yhdistyksille

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 21,92 kt

Matkalasku vapaaehtoistoiminta

vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet, 41,61 kt