Hengitysyhdistys työnantajana

Hengitysyhdistys voi olla työnantaja.

Yleensä satunnaisesti palkkoja maksavaa työnantajaa ei kuitenkaan merkitä työnantajarekisteriin. Rekisteröityminen on kuitenkin mahdollista.

Tutustu verottajan ohjeisiin satunnaisesti palkkoja maksavalle työnantajalle Vero.fi-sivustolla.

Hengitysyhdistyksen on tilitettävä ja ilmoitettava ennakonpidätykset ja sairausvakuutusmaksut sähköisesti OmaVero-palvelun tai muun sähköisen asiointipalvelun kautta verottajan ohjeiden mukaisesti. 

Hengitysyhdistys voi olla sopimustyönantaja ja tilapäinen työnantaja. Sopimustyönantaja hoitaa työntekijöidensä eläketurvan tekemällä Tyel-vakuutussopimuksen. Tilapäinen työnantaja voi hoitaa eläketurva-asiat oman vakuutusyhtiönsä kanssa ilman Tyel-vakuutusta.   

Lisää tietoa sopimustyönantajasta ja tilapäisestä työnantajasta löydät Työeläke.fi-sivustolta.

Mikäli hengitysyhdistyksen maksamat tai maksettaviksi sovitut palkat ovat kalenterivuoden aikana yhteensä enintään 1 200 euroa, sen tulee vakuuttaa työntekijänsä myös lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella.

Ryhmähenkivakuutusmaksu peritään tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Lisätietoja saat vakuutusyhtiöistä.

Ennakonpidätys työntekijöiden palkoista

Jos hengitysyhdistyksellä on työntekijöitä, sillä on ennakkoperintälain 418/59 ja ennakkoperintäasetuksen 904/78 mukaan työnantajan velvollisuus toimittaa ennakonpidätys maksamistaan palkoista. Lue lisää sivulta Palkkiot ja kulukorvaukset.

Ennen säännöllisen palkanmaksun aloittamista hengitysyhdistyksen on tehtävä ilmoitus palkkojen maksamisen aloittamisesta. Ohjeita ilmoituksen tekemiseen löydät Vero.fi-sivustolta.