Tilintarkastaja

Hengitysyhdistyksen on vuosikokouksessaan päätettävä tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan valitsemisesta.

Tilintarkastajalla on oltava yhdistyksen toiminnan laatuun ja sen laajuuteen nähden riittävä laskentatoimen, taloudellisten ja oikeudellisten asioiden sekä tilintarkastuksen tuntemus ja kokemus.

Hengitysyhdistyksen on valittava vähintään 1 tilintarkastaja. Tilintarkastajalle on myös valittava varamies, ellei varsinaiseksi tilintarkastajaksi ole valittu tilintarkastusyhteisö. Yhdistyksen säännöissä voidaan määrätä valittavaksi useampikin tilintarkastaja.

Hengitysyhdistyksen on valittava KHT- tai HTM-tutkinnon suorittanut tilintarkastaja, jos vähintään 2 seuraavista kriteeristä täyttyy:

  • yhdistyksen taseen loppusumma on yli 100 000 euroa
  • vuotuinen liikevaihto tai vastaava tuotto on yli 200 000 euroa
  • yhdistyksen palveluksessa on keskimäärin enemmän kuin 3 henkilöä.

Toiminnantarkastaja voidaan valita, vaikka yhdistyksen säännöissä olisi maininta tilintarkastajasta tai tilintarkastajista.