Kokemustoimijoiden vierailut yhdistyksissä

Hengitysliiton kokemustoimijat ovat hengityssairautta sairastavia, sisäilmasta oireilevia ja heidän läheisiään, jotka ovat saaneet koulutuksen sairastumisen ja sairauden kanssa elämisen myötä kertyneen kokemustietonsa jakamiseen.  

Kokemustoimija voi esiintyä monenlaisissa yhdistyksen tilaisuuksissa kasvokkain ja verkossa. Hän voi kertoa kokemustarinansa tai osallistua yhtenä yhdistyksen edustajana yhteistyökokouksiin, asiakasraateihin ja kehittämishankkeisiin. Kokemustoimija voi vierailla puhujana oppilaitoksissa ja toisten yhdistysten tilaisuuksissa. 

Hengitysliitto kouluttaa ja tukee kokemustoimijoita sekä markkinoi heidän osaamistaan. Kokemustoiminta liitossa on sopimuspohjaista vapaaehtoistyötä. Kaikki kokemustoimijat ovat jonkin hengitysyhdistyksen jäseniä.

Ota yhteys kokemustoiminnan koordinaattoriin 

Voit kutsua kokemustoimijan vierailemaan lähettämällä tiedon tilaisuudesta sähköpostitse osoitteeseen kokemustoimija@hengitysliitto.fi.

Kerro viestissä illan aihe ja esiintyjätoive. Vierailu on yhdistykselle maksuton.

Liitolla on vuosittainen budjetti kokemustoiminnan toteuttamista varten ja vierailut järjestetään sen mukaan. Suosittelemme, että kokemustoimijan vierailu toteutetaan etänä.