Hengitysyhdistysten uudelleenjärjestelyt

Yhdistyslaki ja hengitysyhdistysten omat säännöt säätelevät uudelleenjärjestelyä.

Hengitysyhdistyksen toimintaympäristössä ja toiminnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka edellyttävät uudelleenjärjestelyjä.

Muutokset voivat liittyä kuntaliitoksiin, yhdistysten yhteistyöhön ja yhdistymisiin tai joissakin tapauksissa yhdistyksen purkamiseen.

Kaikissa näissä tilanteissa on noudatettava yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen määräyksiä. Yhdistyslakiin voit tutustua Finlexin verkkosivuilla.
Lain soveltamisohjeet sekä muutosten ilmoitusvelvollisuudet löydät Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) verkkosivuilta.

Hengitysliiton järjestöasiantuntijat auttavat ja tukevat hengitysyhdistyksiä muutoksissa.

Kaikista sääntömuutoksista on ilmoitettava Hengitysliiton liittohallitukselle. Liittohallitus antaa lausunnon sääntömuutoksista ennen Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyä.