Julkaistu yhdistysten toiminnan suunnittelua helpottavia materiaaleja

Olemme julkaisseet yhdistysten vuosisuunnittelua helpottamaan Hengitysliiton järjestötoiminnan toimintakalenterin 2022 ja vuosikellon 2022. Voit halutessasi pyytää oman alueesi järjestöasiantuntijalta vuosikellopohjan muokattavissa olevana Word-tekstiasiakirjana.

Yhdistys voi hyödyntää myös Hengitysliiton tarjoamaa toimintasuunnitelmamallia ja muokata sitä omaan toimintaansa soveltuvaksi.