Liittovaltuuston kokoustiedote 20.11.2021

Liittovaltuusto kokoontui Helsingissä ja Teams-yhteydellä 20.11.2021. Kokouksen aluksi kuultiin liittohallituksen puheenjohtajan, Marina Erholan, katsaus sosiaali- ja terveyspoliittisiin muutoksiin yhteiskunnassa sekä koronapandemian vaikutuksiin ja liittohallituksen toimintaan kuluneena vuonna.

Toiminnanjohtaja Markku Hyttinen alusti kokonaistoiminnan näkymistä lähivuosina. Näköpiirissä on koulutuksen järjestäjien väheneminen edelleen, siksi syksyn 2021 aikana tehty koulutustoiminnan yhtiöittäminen selkeyttää liiton rakennetta, tuo avoimuutta ja vahvistaa liiton toimintayksiköiden mahdollisuuksia ja asemaa ammatillisen koulutuksen kentällä.

Kiinteistöjohtaja Petri Petäjäjärvi kertoi kiinteistöasioiden hoitamisesta pitkällä tähtäimellä sekä esitteli päätettyjä ja toteutettavia investointihankkeita eri puolilla Suomea. Investointihankkeet liittyvät pääosin koulutustoiminnan tilatarpeisiin. Kiinteistötoiminnan vuokratuotoilla on mahdollisuus osin vastata järjestötoiminnan todennäköisesti lisääntyvään omarahoituksen tarpeeseen. Lisäksi talousjohtaja Sanna Kari esitteli liittovaltuustolle liittotasoisten talouspalvelujen toimintaa.

Ammattiopisto Luovin johtaja Hannu Koivula esitteli koulutustoiminnan strategiaa ja johtaja Anne Leppiniemi Sytykkeen strategiaa.

Liittovaltuusto hyväksyi uudet säännöt, jotka uutisoidaan omana kokonaisuutenaan. Liittoäänestyksen 2022 vaalijärjestys vahvistettiin uudistettujen sääntöjen mukaisena ja hyväksyttiin äänestys- ja vaalijärjestys, jossa vahvistetaan periaatteet etäosallistumisesta ja sen käytännön toteuttamisesta.

Liittovaltuusto vahvisti kannattajajäsenyyden jäsenmaksuksi henkilöjäsenten kohdalla 50 euroa ja organisaatioiden kohdalla 1500 euroa.

Liittovaltuusto päätti vahvistaa liittohallitusta jäljellä olevan 2021–2022 kauden loppuun Reijo Sallilla (Kuopio), valinnan myötä Sallin varajäsenyys liittovaltuustossa päättyy. Salli nousee liittohallitukseen aiemmin syksyllä eronpyyntönsä esittäneen Osmo Tirkkosen tilalle.

Liittovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi nousee tänä syksynä menehtyneen Seija Salon tilalle hänen varajäsenensä Aulikki Vesa jäljellä olevalle kaudelle 2021–2022.