Toimintatonnien selvitykset vuodelta 2021

STEA-avustuksilla rahoitetun toiminnan tulosten raportointia on aikaistettu. Tämän vuoksi Hengitysliitolle tehtävä selvitys vuoden 2021 kuluista tehdään jo 7.2.2022 mennessä. Selvitys tehdään sähköisesti verkkolomakkeella.

Selvityksen liitteeksi tarvittavat toimintakertomus- ja tilinpäätöstiedot yhdistys toimittaa myöhemmin niiden valmistuttua. Tunnusluvut toimintatuen käyttövuodelta täytetään Kilta-järjestelmässä. Toteutuneen toiminnan kuitit säilytetään yhdistyksen omassa kirjanpidossa, eikä niitä tarvitse toimittaa Hengitysliittoon.

Lisätiedot 10.1.2022 alkaen eeva.palmroos@hengitysliitto.fi tai puhelin 040 520 5475.