Hyötyä Hengitysliiton asiantuntijoiden antamasta ohjauksesta   

Yhdistysten luottamushenkilöiltä ja vertaistoimijoilta kysyttiin kokemuksia Hengitysliiton asiantuntijoiden antamasta ohjauksesta. Kyselyyn vastasi 87 yhdistysaktiivia. Vastaajien määrä oli alhainen, noin 15 %. Todennäköisesti vastaajat ovat aktiivisia toimijoita, jotka pyytävät ohjausta ja neuvoja sekä hakevat tietoa aktiivisesti. Tästä syystä tuloksia kannattaa tarkastella tästä näkökulmasta.

Vastaajista 96 % koki hyötyneensä saamastaan ohjauksesta vapaaehtoistehtävässään. Tämä näkyi seuraavissa kommenteissa:

  • ”Kotisivut saatiin toimimaan ja poistunut Facebook-sivu toimimaan.”
  • ”Käytännön työ nopeutuu, kun ei tarvitse kaikkia selvittää yksin ja voi pohtia vaihtoehtoja asiantuntijan kanssa.”
  • ”Aina kysymyksiin on vastattu.”
  • ”Apua ja tukea on saatu sekä neuvottu.”
  • ”Yhteydenpito on ollut helppoa.”

Tietoa yhdistysnetistä tai liiton verkkosivuilta oli hakenut myös 83 %. Ohjaukseen tyytyväisiä oli 51 % ja erittäin tyytyväisiä 44 %. 

Useampi kuin yksi vastaajaa esitti seuraavia koulutustoiveita:

  • jäsenrekisterin käyttö
  • hallituksen osaaminen: talousasiat, verot, tulorekisteri
  • kotisivujen koulutusta
  • Teams tutummaksi
  • ohjausta jäsenten aktivoimiseen, toiminnan ja liikunnan järjestäminen.

Useampaan koulutustoiveeseen on jo vastattu. Yhdistysaktiivien työkalupakista löytyvät talousaiheinen koulutustallenne, samoin kuin kotisivujen sisällöntuotantoon liittyviä tallenteita.

Kongressi-rekisterijärjestelmän koulutukset on järjestetty järjestöpäivien yhteydessä. Lisäksi Sampsa Strombom ohjaa rekisterijärjestelmän käyttöä Teams-yhteydellä viikottain.

Kiitos kaikille vastaajille!