Toimintatonnin haku käynnissä vuodelle 2023 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on myöntänyt Hengitysliitolle jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen 60 000 euroa vuodelle 2023. Tähän mennessä avustusta on jaettu noin puolet myönnetystä avustuksesta.

Jäsenjärjestöavustus eli toimintatonni voidaan myöntää yhdistyksen perustoimintaan tai yhdistysten toimintaedellytyksiä ja -tapoja uudistavien kokeilujen toteuttamiseen. Toimintatonnin myöntämisperusteet löytyvät hakuohjeesta.

Hakuaika on jatkuva, mutta Hengitysliitto suosittelee hakemusta tehtäväksi viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Hae vuoden 2023 toimintatonnia verkkolomakkeella.

Lisätiedot: järjestöpäällikkö Elina Salo-Orkamaa, elina.salo-orkamaa@hengitysliitto.fi, puhelin 044 4077079 tai oman alueen järjestöasiantuntija.

Toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot

Vuoden 2022 toimintatonniavustuksen selvityksen liitteeksi tarvittavat toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot yhdistys toimittaa järjestöpäällikkö Elina Salo-Orkamaalle heti niiden valmistuttua.