Maakunnallisia järjestökyselyitä yhdistyksille


Maakunnalliset järjestöyhteistyöryhmät tai vastaavat tahot lähestyvät paikallisia ja alueellisia yhdistyksiä, järjestöjä, seuroja ja säätiöitä maakunnallisilla kyselyillä. Kannustamme kaikkia hengitysyhdistyksiä vastaamaan!

Kyselyllä kartoitetaan muun muassa yhdistysten rahoituspohjaa, toimintamuotoja ja yhteistyötä eri tahojen, kuten hyvinvointialueen, kuntien sekä muiden järjestöjen kanssa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään alueellisessa ja paikallisessa järjestöjen tekemässä yhteisessä vaikuttamistyössä ja järjestötoiminnan näkyväksi tekemisessä.

Samankaltaiset kyselyt toteutetaan Suomen kaikissa maakunnissa. Näin ollen pystytään kokoamaan tietoa paikallisesta ja alueellisesta järjestötyöstä koko Suomen alueella, mistä syystä mahdollisemman monen yhdistyksen vastaaminen kyselyyn on tärkeää.

Olethan siis mukana tekemässä tärkeää toimintaa näkyväksi kansalaisille, päättäjille sekä viranhaltijoille!

 Ainakin Pohjois-Karjalan ja Pirkanmaan kyselyt ovat vielä avoinna.