Liittovaltuuston kokoustiedote 18.5.2024

Liittovaltuusto kokoontui Helsingissä ja Teamsin välityksellä 18.5. Kokouksen aluksi kuultiin toiminnanjohtaja Markku Hyttisen katsaus liiton toimintaan ja sen kehittämiseen, sekä toimintaympäristön keskeisiin muutoksiin. Hyttinen välitti samalla liittohallituksen puheenjohtajan Marina Erholan terveiset liittovaltuutetuille.

Luottamusjohdon uutiset

Liittovaltuusto päätti vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä liittohallitukselle. Lisäksi liittovaltuusto käsitteli järjestötoiminnan vuosikatsauksen vuodelta 2023 ja tietotilinpäätöksen vuodelta 2023.

Huomioitavaa on, että liiton tilinpäätös vuodelta 2023 ei ole vertailukelpoinen aiempiin vuosiin, koska koulutustoiminta yhtiöitettiin vuoden 2023 alusta omaksi kokonaisuudekseen. Muutos vaikutti sekä suoraan että hallinnon osalta osin välillisesti esitettyihin lukuihin.

Liittovaltuusto hyväksyi liiton toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2024.

Hengitysyhdistysten yhden vuosikokousmallin vuoksi liittovaltuusto teki päätöksen vuoden 2026 jäsenmaksusta seuraavasti:

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun liiton osuus 17 €.
Nuorisojäsenen (15–20 vuotta) jäsenmaksun liiton osuus 10 €.
Perheen toisen jäsenen (ei jäsenlehteä) jäsenmaksun liiton osuus 10 €.
Lapsijäsenen jäsenmaksu pidetään maksuttomana. Lapsijäsenyys edellyttää huoltajan suostumuksen.
Kannattajajäsenen jäsenmaksu 50 €.
Yritysten ja yhteisöjen jäsenmaksu 1500 €.

Jäsenmaksut eivät sisältäneet korotuksia.

Liittovaltuusto valitsi vuoden 2024 tilintarkastusyhteisöksi KMPG Oy:n.

Järjestötoiminnan uutiset

Liittohallitus merkitsi tiedoksi liiton vaikuttamistyössään antaman lausunnon Ääni paremmalle ilmanlaadulle ja terveydelle. Julkisista lausunnoista uutisoidaan erikseen liiton verkkosivuilla www.hengitysliitto.fi osana arkitoimintaa.