Luottamushenkilöt ja tietosuoja

Hengitysliitto tuottaa jäsenyhdistyksille palveluna verkkosivut ja jäsenrekisterin. Jokainen luottamus- ja toimihenkilö, jolla on tai joka saa käyttäjätunnuksen jäsenrekisteriin, suorittaa tietosuojatestin.
Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle –testin löydät eOppivan sivuilta.

Henkilö esittää todistuksen hyväksytysti suoritetusta testistä yhdistyksensä hallitukselle. Hallitus kirjaa tiedon pöytäkirjaan ja lähettää pöytäkirjaotteen asiasta liittoon jäsenasiainhoitajalle.

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietoihin pääsy tulee rajoittaa ainoastaan niille henkilöille, joilla on siihen perusteltu syy.

Henkilötietoja sisältävät paperit säilytetään lukitussa paikassa. Tiedostot säilytetään suojattuina tietokoneilla tai palvelimilla käyttäjän henkilökohtaisen salasanan takana.

Varmista, että ne tietokoneet, joilla henkilötietoja käsitellään ovat ajan tasalla. Tietokoneissa tulee olla päivitettyinä virustorjunta, käyttöjärjestelmä, selain sekä toimisto-ohjelmat.

Henkilötietoja ei saa käsitellä yleisessä käytössä olevilla tietokoneilla.

Jäsenrekisteri ja tietosuoja

 • Jäsenrekisterin pitäjä eli omistaja on yhdistys.
 • Henkilötietojen käsittelijä on Hengitysliitto.
 • Kaikkien jäsenrekisterin käyttäjien eli niiden, joilla on Kilta-tunnukset, on suoritettava 60 minuutin mittainen verkkokoulutus, jota seuraa nettitesti. Verkkokoulutuksen ja Tietosuojan ABC julkishallinnon henkilöstölle –testin löydät eOppivan sivuilta.
 • Jäsenrekisterin käyttäjä suorittaa testin ja tulostaa tai lähettää sähköisesti todistuksen yhdistyksen hallitukselle.
 • Yhdistys käsittelee asian hallituksen kokouksessa. Todistus liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
 • Ote pöytäkirjasta tulee lähettää Hengitysliiton jäsenasiainhoitajalle. Jäsenasiainhoitajan yhteystiedot löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.
 • Voit suorittaa nettitestin useamman kerran, jos et saa ensimmäisellä kerralla hyväksyttävää suoritusta.
 • Edellytämme testin suorittamista. Jos suorittamisessa on ongelmia ota yhteyttä Hengitysliiton jäsenasiainhoitajaan.

Lisätietoja yhdistysten tietosuojasta löydät Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta.

Henkilötiedot ja henkilörekisteri

Tutustu alla oleviin määritelmiin henkilötiedosta ja henkilörekisteristä.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joista henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa tai jotka muuten liittyvät johonkin henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

 • nimi
 • henkilötunnus
 • ikä
 • puhelinnumero
 • osoite tai sähköpostiosoite
 • terveystiedot
 • kuva
 • pankkiyhteystiedot
 • tapahtumiin osallistumista koskevat tiedot

Henkilötunnuksia ei pidä koskaan kerätä varmuuden vuoksi. Lisätietoja löydät Tietosuoja.fi-sivustolta.

Mikä on henkilörekisteri?

Henkilörekistereitä ovat kaikki sähköiset tai tulostetut eri tapahtumien tai ryhmien osallistuja- ja jäsenlistat, merkkipäiväluettelot ja muut materiaalit, joissa esiintyy henkilötietoja. Yhdistyksen merkittävin henkilörekisteri on jäsenrekisteri.

Myös käsin kirjoittaen ylläpidetyt listaukset ovat henkilörekistereitä.

Lain mukaan hengitysyhdistys on rekisterinpitäjä suhteessa jäsenrekisteriin. Hengitysliitto puolestaan on rekisterin käsittelijän asemassa. Liitolla on tästä sopimus kaikkien yhdistysten kanssa. Liitto myös ylläpitää jäsenrekisteriä koskevaa rekisteriselostetta. Rekisteriselosteen löydät Hengitysliiton verkkosivuilta.