Hengitysliiton digipalvelut ja käyttäjätunnukset yhdistyksille

Hengitysliitto tuottaa hengitysyhdistyksille useita digitaalisia palveluja, joten digiturvallisuudesta huolehtiminen on yhteinen asiamme. Jos sinua mietityttää jokin asia, kysy järjestöasiantuntijoilta ja järjestöpäälliköltä enemmän tai lähetä kysymyksesi sähköpostitse: jasenasiat@hengitysliitto.fi.

Jos digipalvelujen käyttö on syystä tai toisesta haasteellista, hengitysyhdistys voi valtuuttaa Hengitysliiton huolehtimaan niistä yhdistyksen tukena enemmän. Tähän liittyvät käytännöt täsmentyvät syksyn 2023 aikana ja niistä tiedotetaan sähköpostilla heti, kun se vain on mahdollista.

Hengitysyhdistykset tekevät itse päätökset siitä, mitä käyttäjäoikeuksia hengitysyhdistys tarvitsee ja keille käyttöoikeudet annetaan. Tarvitsemme yhdistyksen päätöksistä hallituksen pöytäkirjan otteen, joka palautetaan aina, kun käyttöoikeuksia on tarpeen poistaa tai lisätä, osoitteeseen: jasenasiat@hengitysliitto.fi. Hengitysyhdistyksen hallitus voi kokouksessaan hyödyntää valmista päätösesityspohjaa ”Hengitysyhdistyksen myöntämät käyttöoikeudet” – liitetiedostoa.

Hengitysliiton hyödyntää turvallista tunnistautumista, jota kutsutaan myös nimillä kaksivaiheinen ja monivaiheinen tunnistauminen, liiton tarjoamissa M365 eli Microsoftin palveluissa sähköpostista office-ohjelmiin sekä rekisterijärjestelmän käytössä.

Jokainen digipalvelujen käyttäjä sitoutuu kyseisen palvelun käyttöehtoihin. Rekisterijärjestelmän käyttäjiltä edellytetään enemmän tietosuojaosaamista (tietosuojatesti) kuin muilta käyttäjiltä.

Kannustamme jokaista yhdistystä, aktiivia ja jäsentä huolehtimaan käyttämiensä digilaitteiden ja digipalvelujen tietoturvallisuudesta. Hengitysliitto tehostaa syksyn 2023 aikana digiturvallisuuteen liittyvää viestintää, mikä tulee sisältämään tietoa, vinkkejä ja hyviä käytäntöjä sähköpostitse suoraan yhdistyskäyttäjille.

Hengitysliitto edellyttää yhdistys- ja aktiivitoimintaan liittyvässä yhteydenpidossa (esimerkiksi puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet, jotka lähettävät erityistä henkilötietoa sisältäviä viestejä) käyttämään @hengitysyhdistys.fi-sähköpostia. Tämä koskee myös vapaaehtoisia, joilla on oikeus ottaa käyttöön vertaistukija.etunimi@hengitysyhdistys.fi -sähköpostin.

Yhdistys voi muissa asioissaan ja yhteydenpidossaan kolmansiin tahoihin hyödyntää itse järjestämiään sähköpostiosoitteita oman harkintansa mukaisesti, jos niin haluaa.