Tuetut lomat

Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia STEA:n tuella. Tuettujen lomien tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tukea arjessa selviytymistä ja antaa vertaistukea.

Hengitysyhdistykset voivat tehdä ryhmälomahakemuksen ja järjestää myönnetylle lomalle mahdollisen yhteiskuljetuksen. Yhdistykset hakevat ryhmälomia toukokuun aikana.

Jokainen lomalle hakeva henkilö täyttää oman hakemuksensa. Yhdistykset voivat auttaa hakemusten laatimisessa, mutta eivät välitä hakemuksia lomajärjestölle.

Loma myönnetään hakijoille taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Lomaa hakevan yhdistyksen tai yksityishenkilön ei tarvitse olla lomajärjestön jäsen.
 

Ryhmälomia järjestävät