Tuetut lomat ryhmille

Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia STEA:n tuella. Tuettujen lomien tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä, tukea arjessa selviytymistä ja antaa vertaistukea.

Hengitysyhdistykset voivat tehdä ryhmälomahakemuksen ja järjestää myönnetylle lomalle mahdollisen yhteiskuljetuksen. Tarkasta hakuaika lomajärjestöstä.

Jokainen lomalle hakeva henkilö täyttää oman hakemuksensa. Yhdistykset voivat auttaa hakemusten laatimisessa, mutta eivät välitä hakemuksia lomajärjestölle.

Loma myönnetään hakijoille taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Lomaa hakevan henkilön ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen.

Ryhmälomia myöntävät lomajärjestöt