nainen lääkärin vastaanotolla

Hyvässä hoidossa -ohjelma

Jotta voisimme hoitaa terveyttämme, meidän on ymmärrettävä, mistä hyvässä hoidossa ja omahoidossa on kyse.

Hyvä vuorovaikutus parantaa tutkitusti sekä sairastuneen hoitoa että kaikkien osapuolien tyytyväisyyttä. Hengitysliitto esittää 5 ratkaisua, joiden avulla voi vaikuttaa hoidon ja omahoidon onnistumiseen.

  1. Arvostava vuorovaikutus lisää luottamusta.
  2. Onnistuneesti ohjattu omahoito lisää elämänlaatua ja vähentää terveydenhuollon käyntejä.
  3. Ihminen hoitaa itseään, kun hänelle antaa siihen mahdollisuuden.
  4. Kirjallinen ja päivitetty hoitosuunnitelma, ohjeet ja lääkelista.
  5. Yhdessä suunniteltu ja toteutettu hoito.

Jokainen haluaa tulla kuulluksi ja nähdyksi. Jotta voisimme hoitaa terveyttämme, meidän on ymmärrettävä, mistä omassa hoidossamme ja omahoidossamme on kyse. Kannustamme jokaista sairastunutta omien potilastaitojen kehittämiseen. Ratkaisujamme voivat hyödyntää myös sairastuneiden läheiset ja terveydenhoitoalan ammattilaiset.

Hyvässä hoidossa sairastunut on itse hoidon lähtökohta ja oman terveytensä asiantuntija. Samalla sairastuneella on myös oma vastuunsa omahoidon onnistumisesta yhdessä suunnitellulla tavalla.

Hyvässä hengessä tapahtuva vuorovaikutus on kahden kauppa, joka edellyttää molemminpuolista arvostusta ja luottamusta. Omaan hoitoon ja omahoitoon liittyvistä asioista muistetaan ja uskalletaan kysyä. Hyvä kohtaaminen on myös kuuntelemisen taidon vaalimista ja halua ymmärtää toista. Myönteisyys lisää usein myönteisyyttä.

Terveydenhuollon vastaanottokäynti on yleensä täynnä asiaa, joten siihen kannattaa valmistautua huolella. Kirjallisia ohjeita voi myös pyytää käynnillä mukaan. Lisää vinkkejä potilastaitojen kehittämiseen löydät Hyvässä hoidossa -ohjelmasta.

Hyvässä hoidossa -ohjelma sisältää ratkaisuehdotuksia myös terveydenhuollon ammattilaisille. Tehdään yhdessä parhaamme, että kaikki saisivat hyvää hoitoa.

Hyvässä hoidossa -ohjelma

Tutustu Hengitysliiton Hyvässä hoidossa -ohjelmaan.

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.