Toiminnan kehittäminen

Hengitysyhdistyksen toiminnan kehittämisessä voi hyödyntää sekä itsearviointia että kehittämiskeskustelua.

Elinvoimainen yhdistystoiminta syntyy yhteisen kehittämistyön tuloksena. Arvioinnin tavoitteena on kehittää hengitysyhdistyksen toimintaedellytyksiä.

Itsearviointi

Hengitysyhdistyksen itsearviointi toteutetaan hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi hyödyntää itsearviointia kehittäessään

 • hallintoa
 • taloutta
 • viestintää ja vaikuttamista
 • verkostoitumista ja yhteistyötä
 • osaamista
 • jäsenhankintaa ja jäsenpalveluita. 

Itsearvioinnissa arvioidaan hengitysyhdistyksen toimintaa tarkasteluhetkellä. Arvioinnissa ei arvostella yhdistyksen toimintaa eikä muistella menneitä.

Tavoitteena on tunnistaa ja nostaa kehittämistyön kohteeksi oleelliset asiat. Järjestöasiantuntijoilta saa apua itsearvioinnin tekemisessä.

Itsearviointilomakkeen voit ladata tästä.

Näin itsearviointi tehdään

 1. Hallitus valitsee 1 henkilön keskuudestaan johtamaan itsearviointia ja toisen henkilön vastaamaan aikataulussa pysymisestä. 
 2. Hallitus käy läpi laatuvaatimukset, ja toimintaa parhaiten kuvaava vaatimus valitaan yhdessä. Olennaista on käydä keskustelu siitä, miksi valinta kohdistui juuri tiettyyn vaatimukseen. 
 3. Laatuvaatimukset pisteytetään asteikolla 1–3. Jos jokin laatuvaatimus ei sovellu yhdistyksen toimintaan, sille annetaan arvoksi 0.  
 4. Itsearvioinnin jälkeen sovitaan yhdessä kehittämiskohteet. Kehittämiskohteet aikataulutetaan, ja niille sovitaan myös vastuuhenkilöt.
 5. Kehittämistyön kulku ja tulokset kannattaa kirjata itsearviointilomakkeeseen. 

Kehittämiskeskustelu

Hengitysyhdistyksellä on mahdollisuus käydä kehittämiskeskusteluja oman alueensa järjestöasiantuntijan kanssa.

Kehittämiskeskustelun aiheena voivat olla esimerkiksi

 • yhdistyksen toimintaedellytykset
 • yhdistyksen voimavarat kuten aika, raha ja osaaminen
 • jäsenhankinta ja jäsenpalvelut
 • yhdistystoiminnan houkuttelevuus ja uudistaminen
 • vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen.