Mistä apua?

Sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin

Oletko soittanut sisäilma- ja korjausneuvontapuhelimeen? Vastaa palautekyselyyn!

Korjausneuvojat neuvovat maksutta homevaurioihin, ilmanvaihto-ongelmiin, rakentamiseen ja muihin sisäilma-asioihin liittyvissä kysymyksissä.

ma–to klo 9 - 15 numerossa

020 757 5181

Luennointi

Korjausneuvojat pitävät oppitunteja ja luentoja homevaurioiden ja sisäilmaongelmien korjaamisesta mm. oppilaitoksissa ja hengitysyhdistyksien tilaisuuksissa. Oppitunteja ja luentoja voidaan suunnata myös rakennus- ja terveysalan ammattilaisille. Korjausneuvojia voi kysellä em. tilaisuuksiin neuvontapuhelimesta.

Kotitaloudet

Sisäilmaan liittyvissä ongelmissa osakkeen omistaja ottaa yhteyttä ensin taloyhtiön isännöitsijään tai muuhun kiinteistöstä vastaavaan henkilöstöön. Vuokralla asuvan kannattaa kääntyä vuokranantajan puoleen. Omakotitalon omistajalle neuvontaa ja apua tarjoavat useat kuntotarkastuksia tekevät tahot, esimerkiksi insinööritoimistot.

Mikäli ongelmaa ei saada selvitettyä osakkeen omistajan tai isännöitsijän avulla, voi kääntyä kunnan viranomaisen puoleen. Neuvontaa ja palveluita tarjoavat kunnan terveys- ja rakennusvalvonta sekä kuluttajaneuvonta.

Työpaikat

Työpaikan sisäilmaongelmiin liittyvissä asioissa asiasta keskustellaan ensin esimiehen kanssa, joka välittää tiedon isännöitsijälle tai muulle kiinteistöstä vastaavalle henkilöstölle. Myös työterveyshuollon puoleen voi kääntyä. Hankalissa tilanteissa yhteyttä voi ottaa Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tarkastajaan (entinen työsuojelupiiri).

Muita apua tarjoavia tahoja

Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat ovat apuna +65-vuotiaalle väestölle asuntojen muutostöitä koskevissa kysymyksissä. Neuvojat avustavat remonttitarpeiden kartoittamisessa, suunnittelussa, avustusten hakemisessa ja tarvittaessa myös muutostyöt suorittavan urakoitsijan etsimisessä. Korjausneuvonta on maksutonta, mutta remontin asiakas maksaa itse. Mahdolliset avustukset kattavat osan kustannuksista.

Korjausneuvojien yhteystiedot ja lisätiedot

Keskusliiton Kotiturva-hanke edistää teknologian käyttöönottoa ja hyödyntämistä ikääntyneiden ihmisten arjessa.

Vanhustyön keskusliitto