Asuntokaupan allekirjoitus

Asunto- ja kiinteistökauppa

Asunnon osto on useille yksi elämän merkittävimpiä sijoituksia, joten siihen kannattaa panostaa

Kiire ei kannata ostopäätöstä tehdessä. Rakennuksen kunto kannattaa selvittää ennen kuin sitoutuu asuntokauppaan ja sen ehtoihin. Kuntotarkastus on hyvä teettää sertifioidulla kuntotarkastajalla. Kuntotarkastusraportti sisältää rakennuksen kuntoon liittyvät faktat ja riskit.

Myyjän vastuu

Myyjän tärkein velvollisuus on tiedonantovelvollisuus. Myyjän tulee antaa ostajalle oikeata tietoa kiinteistöstä ja rakennuksesta, eikä hän saa jättää mitään kauppaan vaikuttavaa kertomatta.

Myyjän vastuu asunnon kunnosta ulottuu 2 vuoden päähän ja kiinteistön, kuten omakotitalon, kunnosta 5 vuoden päähän. Näin on, vaikka rakennukseen olisi tehty asuntokaupan kuntotarkastus. Myyjän tuottamuksellinen toiminta voi vaikuttaa vastuuaikaan pidentävästi.

Ostajan vastuu

Ostajan tärkein velvollisuus on ennakkotarkastusvelvollisuus eli selonottovelvollisuus. Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuuden täyttämiseksi riittää normaalisti kiinteistön huolellinen läpikäynti ja niin sanottu aistinvaraisesti tapahtuva tarkastus.

Ostaja ei saa laatuvirheenä vedota seikkaan, joka olisi voitu havaita kiinteistön tarkastuksessa ennen kaupan tekemistä. Asunto-osakeyhtiöön liittyvissä kaupoissa asunnon ostajan tulee lisäksi tutustua huolella isännöitsijäntodistukseen ja ymmärtää sen sisältö.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Asianajaja Esa Kärnä ja varatuomari Saara Leinonen asianajotoimisto Teräskulmasta kertovat, miten voit pienentää epäonnistuneen asuntokaupan riskiä ja varmistua asunnon kunnosta kaupanteon yhteydessä.

Asunnon ostajan havaittua virheen rakennuksessa, tulee hänen tehdä reklamaatio myyjälle korvausvaateineen kohtuullisen ajan kuluessa.

Myyjän vastuu asuntokaupoissa on 2 vuotta ja kiinteistökaupoissa 5 vuotta. On kuitenkin huomioitava, että kohtuullisen reklamointiajan pituus on yleensä 3–6 kuukautta siitä, kun ostajan voidaan katsoa havainneen rakennuksessa olevan virheen.

Reklamaatio tulee tehdä ennen minkäänlaisten purku- ja korjaustoimenpiteiden aloittamista. Mikäli virhe havaitaan jonkin korjaustoimenpiteen yhteydessä, tulee remontti keskeyttää ja tehdä reklamaatio välittömästi.

Reklamaatiossa voidaan vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Reklamaatio kannattaa tehdä aina kirjallisesti, ja sitä laatiessa on hyvä konsultoida asuntokauppoihin perehtynyttä asianajajaa. Usein voi olla kaikkien osapuolten kannalta kannattavaa edetä asiassa sopimalla.

On huomioitava, että oikeus harkitsee päätöksissään monia eri asioita, jotka vaikuttavat lopputulokseen. Myyjän tuottamuksellinen toiminta voi vaikuttaa vastuuaikaan pidentävästi.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Videolla asianajaja Esa Kärnä ja varatuomari Valtteri Laukkanen kertovat sovittelusta asuinkiinteistöjen kauppaa koskevissa riidoissa.
mies käden ojossa tule mukaan

Tule mukaan toimintaan, liity jäseneksi

Löydä oma tapasi osallistua ja kannattaa Hengitysliiton toimintaa. Tapahtumia verkossa ja sen ulkopuolella.