Vaikuttaminen

Vaikutamme Hengitysliitossa pitkäjänteisesti yhteiskunnassa käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon asioissa, jotka liittyvät hyvään hengitysilmaan, hengitysterveyteen ja hengityssairauksiin.

Vaikutamme yleiseen mielipiteeseen ja poliittiseen keskusteluun antamalla lausuntoja ja ottamalla kantaa mielipidekirjoituksin. Välitämme tutkittua puolueetonta tietoa ja käytännön kokemustietoa. Asiantuntijamme antavat vuosittain eri medioille satoja haastatteluja ja taustaselvityksiä. Teemme vaikuttamistyötä myös yhdessä toisten järjestöjen kanssa.

Tapaamme poliittisia päätöksentekijöitä yli puoluerajojen ja neuvottelemme lakeja valmistelevien virkamiesten kanssa. Osallistumme yhdessä julkishallinnon edustajien kanssa erilaisten työryhmien toimintaan ja asiantuntijoitamme kuullaan Suomen eduskunnan valiokuntatyöskentelyssä.

Osallistumme aktiivisesti seuraaviin valtakunnallisiin ohjelmiin:

  • Terveet tilat 2028
  • Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028
  • Savuton Suomi 2030. 

Myös hengityssairaiden elämään liittyvä sosiaaliturvan ratkaisut asiakasmaksulaista lääkekorvauksiin, kuntoutusmahdollisuudet, kansallisen rokoteohjelman kattavuus ovat myös vaikuttamistyömme ytimessä.