Lääkäri selaa isoa kasaa erilaisia papereita.

Hengitysliiton lausunnot ja kannanotot

Hengitysliitto ottaa aktiivisesti kantaa erilaisiin hengitysterveyteen ja hengityssairaiden elämään vaikuttaviin poliittisiin päätöksiin ja lainsäädännön valmisteluun. Julkaisemme lausuntojen ja kannanottojen pääviestit näillä sivuilla.