Iäkäs mies salilla. Mies nojaa jumppapalloa vasten ja katsoo suoraan kameraan.

Kuntoutus

Tietoa hengityssairaan kuntoutuksesta ja tuetuista lomista.

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä omatoimisuutta hengityssairauden hoidossa ja oireiden hallinnassa sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyä.

Kuntoutuskursseja järjestetään astmaa, keuhkoahtaumatautia ja harvinaisia hengityssairauksia sairastaville. Kelan itsensä järjestämistä kursseista löydät tietoa myös Kelan verkkosivuilta. Sinun kannattaa tutustua myös kuntoutuslaitosten verkkosivuilla olevaan tarjontaan.

Jos tunnet tarvitsevasi Kansaneläkelaitoksen eli Kelan järjestämää kuntoutusta, ota asia puheeksi terveydenhuollon edustajan kanssa. Terveydenhuollon edustajia ovat muun muassa lääkäri, hoitaja tai sairaalan kuntoutusohjaaja.

Kuntoutujat voivat olla mukana työelämässä tai poissa siitä. Lapsille ja nuorille on olemassa sopeutumisvalmennuskursseja.

Kuntoutuskursseja järjestetään eri puolilla Suomea. Moneen sopeutumisvalmennukseen ja perhekuntoutukseen voi hakea myös omainen.

Lääkäri ohjaa sinut hakemaan sopivaan kuntoutukseen ja huolehtii tarvittavasta lausunnosta. Kuntoutukseen hakeutumistapa ja tarvittavat asiapaperit ilmoitetaan kuntoutuskohtaisesti. 

Kuntoutushakemus Kelalle on myös mahdollista tehdä verkossa. Tarvitset hakemuksesi liitteeksi B-lääkärintodistuksen. Kuntoutumissuunnitelma on myös hyvä liittää mukaan. Lisätietoja saat ja oman kuntoutushaastatteluajan voit varata Kelan kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205.

Kuntoutushakemuksen etenemistä voit seurata Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalveluun voit kirjautua mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Kun Kela päättää myöntää kuntoutuksen, päätös lähetetään tiedoksi sekä sinulle että valitsemallesi kuntoutuskeskukselle. Kuntoutuskeskus kutsuu sen perusteella sinut kurssille.

Jos sinulla on ammattitauti eli ammatista aiheutunut hengityssairaus, voit hakea vakuutusyhtiöltäsi maksusitoumusta kuntoutuskurssille. Sinulla voi olla oikeus myös saada korvausta muista kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista.

Kuntoutuksen rahoittaja eli Kela tai vakuutusyhtiö tiedottaa aina tekemästään kuntoutuspäätöksestä. Jos päätös on myönteinen, rahoittaja lähettää maksusitoumuksen kuntoutuskeskukseen. Silloin kuntoutuskeskus on suoraan yhteydessä sinuun, ja saat kutsun kurssille sekä mahdolliset ennakkotehtävät.

Aina päätökset eivät ole myönteisiä. Jos saat hylkäävän kuntoutuspäätöksen, mieti muita vaihtoehtoja kuntoutumiseen. Etsi tietoa muiden yhteiskunnallisten rahoittajien tukemista terveyslomista ja kuntoremonttikursseista. Esimerkiksi STEA on tällainen yhteiskunnallinen rahoittaja. Voit myöhemmin ottaa asian puheeksi uudelleen hoitavan lääkärisi kanssa. Voitte miettiä yhdessä, kannattaako sinun hakea uudestaan kuntoutuskurssille.

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairaiden arjessa selviytymistä, kuntoutumista ja sosiaalista toimintakykyä.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on auttaa hengityssairasta ja hänen läheisiään saavuttamaan mahdollisimman hyvä elämänhallinta, hyvinvointi ja toimintakyky.

Kuntoutusohjaaja neuvoo ja tukee kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Hän ohjaa palveluiden käytössä, sosiaalietuisuuksien hakemisessa ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Kuntoutusohjaaja toimii asiantuntijana apuvälineiden tarpeen arvioinnissa, hankinnassa, käytössä ja seurannassa.

Kuntoutusohjaaja on tarvittaessa mukana asunnon muutostöiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Lisäksi hän ohjaa kuntoutujaa mukaan potilasjärjestöjen toimintaan ja vertaistukipalveluihin.

Kuntoutumisohjaaja tekee tarvittaessa koti-, työpaikka-, laitos-, päiväkoti- ja koulukäyntejä kuntoutujan kokonaistilanteen arvioimiseksi. Hän ohjaa pitkäaikaissairauden hoitoon, kuntoutujan kasvatukseen, koulunkäyntiin ja ammattiin sekä työelämään liittyvissä asioissa. Hän on myös mukana kuntoutustyöryhmissä, tekee aloitteita ja esityksiä kuntoutussuunnitelmasta ja seuraa sen toteutumista.

Kuntoutusohjaaja järjestää ensitietopäiviä ja sopeutumisvalmennuskursseja. Hän kouluttaa ja tiedottaa alansa asiantuntijana sekä omassa organisaatiossaan että yhteistyöverkostoissa. Kuntoutusohjaajaan voit olla itse aktiivisesti yhteydessä. Hän palvelee kuntoutujia, heidän omaisiaan ja hoitavaa tahoa.

Yleensä kuntoutusohjaajaan saa yhteyden puhelimella, kirjeellä, sähköpostilla. Kuntoutusohjaaja on usein tavattavissa erikoissairaanhoidon tiloissa vuodeosastolla, poliklinikalla tai omassa toimistossaan.

Kuntoutusohjaus on kuntoutujalle maksutonta. Erikoissairaanhoito on päävastuussa kuntoutusohjauksen järjestämisestä.

Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia, jotka soveltuvat myös hengityssairaille.

Tuettuja lomia hengityssairaille järjestävät Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry, Solaris-lomat ry ja Hyvinvointilomat ry. Lomajärjestöjen toiminnan mahdollistaa STEAn myöntämä kohdennettu toiminta-avustus.

Lomien myöntämisen edellytyksenä ovat taloudelliset, terveydelliset ja sosiaaliset perusteet. Loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Lomat kestävät yleensä 5 päivää.

Yhden osallistujan omavastuuosuus on yleensä noin 20–28 euroa vuorokaudelta. Osallistuja vastaa matkakustannuksista itse.

Voit tiedustella ja hakea lomia suoraan lomajärjestöiltä. Lomajärjestöt tekevät valintapäätökset.

Voimaa vertaisuudesta -lomat omatoimisille aikuisille

Lomat järjestetään yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa STEAn tuella.

Vuoden 2022 tuetut lomat tulevat haettaviksi MTLH:n verkkosivuille sähköisesti lokakuun loppuun mennessä.

 • Lehmirannan lomakeskus 7.–12.2.2022
  Hakuaika päättyy 31.12.2021.
 • Tanhuvaaran Urheiluopisto 20.–25.3.2022
  Hakuaika päättyy 19.12.2021
 • Hotelli Kivitippu 24.–29.4.2022
  Hakuaika päättyy 23.1.2022
 • Rokua Health & Spa 8.–13.5.2022
  Hakuaika päättyy 7.2.2022
 • Suomen Latu Kiilopää 28.8.–2.9.2022
  Hakuaika päättyy 27.5.2022
 • Kruunupuisto Oy 10.–15.10.2022
  Hakuaika päättyy 8.7.2022
 • Kuortaneen Urheiluopisto 6.–11.11.2022
  Hakuaika päättyy 5.8.2022
 • Lehmirannan lomakeskus 28.11.–3.12.2022
  Hakuaika päättyy 27.8.2022

Lomahaussa huomioitavaa:

 • Ensikertalaiset hakijat ovat etusijalle valittaessa lomalaisia.
 • Lomatukea myönnetään korkeintaan joka toinen vuosi.
 • Hakemus kannattaa täyttää huolella ja perustella loman tarve hyvin. Hakijoita on paljon ja terveydelliset, taloudelliset sekä sosiaaliset syyt kannattaa perustella huolellisesti.
 • Lomajärjestäjä toivoo ensisijaisesti sähköistä hakemusta. Linkki sähköiseen hakemukseen MTLH:n tuettuihin lomiin löytyy tältä sivulta. 

Tiedustelut ja hakeminen

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry
www.mtlh.fi
puhelin: 050 406 4616, arkisin kello 9–13

Täytä sähköinen tai tulostettava lomahakemus.

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH) ry:n verkkosivuilta löydät myös kootusti eri järjestöjen tuetut lomat. Katso lomat kohderyhmien mukaan.  

Koronaohjeistus

 1. Lomakohteissa noudatetaan viranomaisten ohjeita ja tehdään erityisjärjestelyitä, jotta lomailu on turvallista. Hygieniaan, turvaväleihin, ohjelmien järjestämiseen on muun muassa kiinnitetty erityistä huomiota. Lomalainen arvioi kuitenkin itse, voiko hän osallistua lomalle.
 2. Mikäli lomalainen kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, hänen kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa, onko osallistuminen suositeltavaa.
 3. MTLH tarjoaa lomalaisille maskit.

Katso koronaa koskevat useimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset MTLH:n verkkosivuilta

Hyvinvointilomat

Tuetut lomat löydät järjestäjän kotisivuilta osoitteesta www.hyvinvointilomat.fi

puhelin: 010 830 3400, arkisin klo 9–12
toimisto(a)hyvinvointilomat.fi

Solaris-lomat

Tuetut lomat löydät järjestäjän kotisivuilta osoitteesta www.solaris-lomat.fi

puhelin: 0600 418 200, arkisin klo 9–12
Puhelun hinta on 7 senttiä minuutilta + paikallispuheluverkon maksu.
solaris(a)solaris-lomat.fi