Iäkäs mies salilla. Mies nojaa jumppapalloa vasten ja katsoo suoraan kameraan.

Kuntoutus

Tietoa hengityssairaan kuntoutuksesta ja tuetuista lomista.

Kuntoutuksen tavoitteena on lisätä omatoimisuutta hengityssairauden hoidossa ja oireiden hallinnassa sekä ylläpitää työ- ja toimintakykyä.

Aiheeseen liittyviä sisältöjä

Kuntoutuskursseja järjestetään astmaa, keuhkoahtaumatautia ja harvinaisia hengityssairauksia sairastaville. Kelan itsensä järjestämistä kursseista löydät tietoa myös Kelan verkkosivuilta. Sinun kannattaa tutustua myös kuntoutuslaitosten verkkosivuilla olevaan tarjontaan.

Jos tunnet tarvitsevasi Kansaneläkelaitoksen eli Kelan järjestämää kuntoutusta, ota asia puheeksi terveydenhuollon edustajan kanssa. Terveydenhuollon edustajia ovat muun muassa lääkäri, hoitaja tai sairaalan kuntoutusohjaaja.

Kuntoutujat voivat olla mukana työelämässä tai poissa siitä. Lapsille ja nuorille on olemassa sopeutumisvalmennuskursseja.

Kuntoutuskursseja järjestetään eri puolilla Suomea. Moneen sopeutumisvalmennukseen ja perhekuntoutukseen voi hakea myös omainen.

Lääkäri ohjaa sinut hakemaan sopivaan kuntoutukseen ja huolehtii tarvittavasta lausunnosta. Kuntoutukseen hakeutumistapa ja tarvittavat asiapaperit ilmoitetaan kuntoutuskohtaisesti. 

Kuntoutushakemus Kelalle on myös mahdollista tehdä verkossa. Tarvitset hakemuksesi liitteeksi B-lääkärintodistuksen. Kuntoutumissuunnitelma on myös hyvä liittää mukaan. Lisätietoja saat ja oman kuntoutushaastatteluajan voit varata Kelan kuntoutuksen palvelunumerosta 020 692 205.

Kuntoutushakemuksen etenemistä voit seurata Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Asiointipalveluun voit kirjautua mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksilla. Kun Kela päättää myöntää kuntoutuksen, päätös lähetetään tiedoksi sekä sinulle että valitsemallesi kuntoutuskeskukselle. Kuntoutuskeskus kutsuu sen perusteella sinut kurssille.

Jos sinulla on ammattitauti eli ammatista aiheutunut hengityssairaus, voit hakea vakuutusyhtiöltäsi maksusitoumusta kuntoutuskurssille. Sinulla voi olla oikeus myös saada korvausta muista kuntoutuksesta aiheutuneista kustannuksista.

Kuntoutuksen rahoittaja eli Kela tai vakuutusyhtiö tiedottaa aina tekemästään kuntoutuspäätöksestä. Jos päätös on myönteinen, rahoittaja lähettää maksusitoumuksen kuntoutuskeskukseen. Silloin kuntoutuskeskus on suoraan yhteydessä sinuun, ja saat kutsun kurssille sekä mahdolliset ennakkotehtävät.

Aina päätökset eivät ole myönteisiä. Jos saat hylkäävän kuntoutuspäätöksen, mieti muita vaihtoehtoja kuntoutumiseen. Etsi tietoa muiden yhteiskunnallisten rahoittajien tukemista terveyslomista ja kuntoremonttikursseista. Esimerkiksi STEA on tällainen yhteiskunnallinen rahoittaja. Voit myöhemmin ottaa asian puheeksi uudelleen hoitavan lääkärisi kanssa. Voitte miettiä yhdessä, kannattaako sinun hakea uudestaan kuntoutuskurssille.

Kuntoutusohjaaja tukee pitkäaikaissairaiden arjessa selviytymistä, kuntoutumista ja sosiaalista toimintakykyä.

Kuntoutusohjauksen tavoitteena on auttaa hengityssairasta ja hänen läheisiään saavuttamaan mahdollisimman hyvä elämänhallinta, hyvinvointi ja toimintakyky.

Kuntoutusohjaaja neuvoo ja tukee kuntoutumiseen liittyvissä asioissa. Hän ohjaa palveluiden käytössä, sosiaalietuisuuksien hakemisessa ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Kuntoutusohjaaja toimii asiantuntijana apuvälineiden tarpeen arvioinnissa, hankinnassa, käytössä ja seurannassa.

Kuntoutusohjaaja on tarvittaessa mukana asunnon muutostöiden suunnittelussa ja järjestämisessä. Lisäksi hän ohjaa kuntoutujaa mukaan potilasjärjestöjen toimintaan ja vertaistukipalveluihin.

Kuntoutumisohjaaja tekee tarvittaessa koti-, työpaikka-, laitos-, päiväkoti- ja koulukäyntejä kuntoutujan kokonaistilanteen arvioimiseksi. Hän ohjaa pitkäaikaissairauden hoitoon, kuntoutujan kasvatukseen, koulunkäyntiin ja ammattiin sekä työelämään liittyvissä asioissa. Hän on myös mukana kuntoutustyöryhmissä, tekee aloitteita ja esityksiä kuntoutussuunnitelmasta ja seuraa sen toteutumista.

Kuntoutusohjaaja järjestää ensitietopäiviä ja sopeutumisvalmennuskursseja. Hän kouluttaa ja tiedottaa alansa asiantuntijana sekä omassa organisaatiossaan että yhteistyöverkostoissa. Kuntoutusohjaajaan voit olla itse aktiivisesti yhteydessä. Hän palvelee kuntoutujia, heidän omaisiaan ja hoitavaa tahoa.

Yleensä kuntoutusohjaajaan saa yhteyden puhelimella, kirjeellä, sähköpostilla. Kuntoutusohjaaja on usein tavattavissa erikoissairaanhoidon tiloissa vuodeosastolla, poliklinikalla tai omassa toimistossaan.

Kuntoutusohjaus on kuntoutujalle maksutonta. Erikoissairaanhoito on päävastuussa kuntoutusohjauksen järjestämisestä.

Mainos: Kela järjestää kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja läheisilleen. Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat asiakasta ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin.