Kodin sisäilma ja kunnossapito

Kodin sisäilma on hyvää, kun asukkaat ovat tyytyväisiä sisäilman laatuun, sisäilmassa ei ole terveydellistä haittaa aiheuttavia tekijöitä ja asuinrakennuksen rakenteet ja järjestelmät ovat kunnossa.

Vietämme kotona ja sisätiloissa nykyisin paljon aikaa. Hengitämme noin 15 000 litraa ilmaa vuorokaudessa. Sisäilman laadulla on siten merkittävä vaikutus viihtyvyyteen, hyvinvointiin, työtehoon ja terveyteen.

Terveellinen sisäympäristö on mahdollisimman hajutonta, pölytöntä, vedotonta, melutonta ja lämpötilaltaan miellyttävää.

Sisäilmaan vaikuttavat tekijät

Sisäilman laatu koostuu monesta eri tekijästä. Hyvän sisäilman perusedellytyksenä on oikein toimiva ja riittävä ilmanvaihto. Sisäilman laatuun vaikuttavat sisäolosuhteet kuten lämpötila, veto ja ilmankosteus, siivouksen taso, ulkoilmasta sisäilmaan kulkeutuvat sekä sisätiloissa muodostuvat kaasumaiset ja hiukkasmaiset epäpuhtaudet, sisustus- ja rakennusmateriaalien päästöt sekä kosteus- ja homevauriot.

Myös oikein suunnitellulla ja toteutetulla rakentamisella, rakennuksen säännöllisellä huollolla ja vähäpäästöisillä materiaaleilla voidaan merkittävästi vaikuttaa sisäilman laatuun. Tupakoinnin välttäminen sisätiloissa on tärkeää. Maaperän radonsäteilyn kulkeutuminen sisäilmaan on estettävä.

Sisäilmaan liittyviä ongelmia voi estää jo ennalta, kun tarkkailee jatkuvasti rakennuksen rakenteiden ja järjestelmien kuntoa ja tekee korjaukset ajoissa. Erityisesti täytyy tarkkailla rakennuksessa kosteudelle altistuvia paikkoja. Korjaustoimenpiteet on tehtävä heti, kun niiden tarve ilmenee. Ennakoivalla kiinteistönhuollolla voidaan säästää kustannuksissa sekä ehkäistä terveys- ja viihtyvyyshaittoja.

Sisäilma- ja korjausneuvontapuhelin

020 757 5181

ma–to klo 9–13

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.
Videossa Hengitysliiton sisäilma-asiantuntija Kirsi Säkkinen kertoo, mistä tekijöistä kodin sisäilma koostuu ja miten asukas voi sisäilman laatuun vaikuttaa.