Piirroskuva lääkärin tarvikkeista. Kuvassa on täytettävä lomake, stetoskooppi, laskin ja suurennuslasi.

Sosiaaliturva

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajia on useita, etuudet muuttuvat, ja niiden myöntämiseen vaikuttavat monet tekijät.

Kansalaisneuvonta ohjaa kansalaisen oikean palvelun luo
maanantaista perjantaihin kello 8–21 ja lauantaisin kello 9–15,
puhelinnumero 0295 000.
www.kansalaisneuvonta.fi


Kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu. Terveydenhuolto huolehtii kuntoutusohjauksesta, kuntoutuksesta, apuvälineistä ja kotisairaanhoidosta. Kunnan terveystoimi vastaa hoitotakuusta, hoitoketjusta perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on nimetty potilasasiamies, joka neuvoo ja antaa tietoa potilaan asemasta ja oikeuksista.

Vuonna 2022 terveydenhuollon maksukatto on 692 euroa vuodessa. Maksukaton täyttymisen seuranta on jokaisen palvelujen käyttäjän vastuulla.

Maksukattoon sisältyvät lyhytaikainen laitoshoito kuten sairaalan vuorokausimaksu, terveyskeskus- ja poliklinikkamaksut, julkisen terveydenhuollon antama fysioterapia, kuntoutus- ja siedätyshoidot sekä suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja, kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista aiheutuvia hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta).

Maksukattoon eivät sisälly yksityiset laboratorio- ja kuvantamistutkimukset, sairaankuljetus tai lääkärintodistukset.

Omiin hoitoasiakirjoihisi pääset tutustumaan Kanta ja Omakanta -verkkopalvelussa.

Omakanta-palvelussa voit tarkistaa omat resepti- ja terveystietosi sekä lähettää sähköisen reseptin uusimispyynnön.

Muista myös hoitosuunnitelma, joka tehdään potilaan ja hoitavan lääkärin yhteistyönä. Kysy asiasta seuraavalla hoitokäynnillä. Pidä yllä itse ajantasaista lääkityslistaa kaikista lääkkeistäsi!

Kunnilla on palvelujen järjestämisvastuu. Sosiaalihuollon työntekijöillä on neuvontavelvollisuus sosiaaliturvaan liittyvissä asioissa. Lisäksi sosiaaliasiamies neuvoo sosiaalihuoltoon ja asiakkaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Kunnan sosiaalitoimi huolehtii kotipalveluista ja kotihoitoon liittyvistä asioista, kuljetuksista ja vammaispalveluista.

Kunnat päättävät myös omaishoidon tuesta, täydentävästä ja harkinnanvaraisesta toimeentulotuen myöntämisestä ja sosiaalisesta luototuksesta.

Omaishoidon tuen edellytyksenä on C-lääkärintodistus. Täydentävässä ja harkinnanvaraisessa toimeentulotuessa ja sosiaalisessa luototuksessa käytetään kuntakohtaisia ratkaisuja.

Myös seuraavista asioista tehdään päätökset kuntatasolla:

 • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
 • ylimääräiset vaatetus- ja erityiskustannukset
 • yksilöllistä liikkumista tukeva liikkumispalvelu
 • kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen (lääkärintodistus)
 • palveluasuminen
 • asunnon muutostyöt
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • henkilökohtainen avustaja vaikeavammaisille.

Lisätietoa kuntien sosiaalipalveluista löydät osoitteesta www.sosiaaliturvaopas.fi.

Voit kysyä neuvoa myös Kansaneläkelaitoksen eli Kelan työntekijöiltä esimerkiksi sairaanhoitokorvauksista, vammais- ja hoitotuista, kuntoutuksesta ja eläkkeeseen liittyvistä asioista.

Kelasta voit hakea korvausta niistä lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, joita lääkäri on määrännyt sairauden hoitoon.

 • Alkuomavastuu on 50 euroa, ja se koskee täysi-ikäisiä.
 • Kelan peruskorvaus lääkkeestä on 40 %.
 • Apteekit pystyvät pyydettäessä tarkistamaan erityiskorvattavuudet suoraan Kelasta. Useat hengityssairaat saavat reseptilääkkeistään alemman erityiskorvauksen eli 65 % lääkkeen hinnasta.
 • Reseptilääkkeistä voi myös saada ylemmän erityiskorvauksen eli 100 % lääkkeen hinnasta, jossa omavastuu on 4,50 euroa lääkkeeltä.
 • Lääkekatto on 592,16 euroa. Kela seuraa omavastuuosuuden täyttymistä. Mahdollisen lääkekaton täyttymisen jälkeen saat kalenterivuoden loput lääkkeet omavastuun hinnalla eli 2,50 euroa kerralta.

Lääkkeiden hinnat ja korvattavuudet voit tarkistaa Kelan lääkehaulla.

Henkilökohtaisen puhelin- tai toimistoajan voi myös varata verkosta osoitteesta www.kela.fi/varaa-aika.

Kelan palvelunumerot arkisin kello 9–16:

 • Asuminen 020 692 210
 • Eläkkeet 020 692 202
 • Kansainväliset tilanteet 020 634 0200
 • Kuntoutus ja vammaistuet 020 692 205
 • Opiskelu ja asevelvollisuus 020 692 209
 • Perintäkeskus 020 634 4940
 • Sairastaminen ja kortit, lääkekorvaukset ja sairausetuudet 020 692 204
 • Toimeentulotuki 020 692 207
 • Turvakieltoasiakkaat 020 635 3500
 • Työttömyys 020 692 210
 • Vanhemmuus 020 692 206

Verottajalta saat neuvoja verotukseen liittyvistä asioista, kuten

 • veronmaksukyvyn alentumisvähennyksestä
 • kotitalousvähennyksestä
 • kotipalvelusta ilman arvonlisäveroa
 • invalidivähennyksestä (edellytyksenä lääkärintodistus)
 • autoverotuksesta.

Lue lisää verotuksesta osoitteessa www.vero.fi. Verottajan palvelunumero 029 497 002 arkisin kello 9–16.15.

Jokainen kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan osittain tai kokonaan valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat.

Lisätietoa oikeusavusta Oikeus.fi-sivustolla.

Oikeusaputoimistot tarjoavat maksutonta talous- ja velkaneuvontapalvelua yksityishenkilöille sekä pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille.

Lisätietoa talous- ja velkaneuvontapalvelusta Talous- ja velkaneuvonnan verkkosivuilla.

Takuusäätiö antaa neuvontaa velkaantumiseen liittyvissä asioissa palvelunumerossa 0800 9 8009 arkisin kello 10–14. Kysy Kysy rahasta -chat maantantaista torstaihin kello 12.30–15.00.

Lue lisää velkaantumisesta Takuusäätiön sivuilta.

TE-toimistoista voi saada tietoa työkykykartoituksista ja -tutkimuksista.

Lisätietoa työkykykartoituksista ja -tutkimuksista TE-palveluiden sivuilla.

Liikenteen ja viestinnän lupa-, rekisteri- ja valvontaviranomainen Traficom neuvoo autoiluun ja ajoneuvoihin liittyvissä asioissa.

Lue lisää autoiluun liittyvistä asioista osoitteessa www.traficom.fi.

Ajovarman palvelupisteet löytyvät verkosta: Lue lisää osoitteessa www.ajovarma.fi/palvelupisteet.

Ajoneuvoon liittyvää veroneuvontaa, vapautusta ajoneuvon perusverosta sekä autoveronpalautusta ja huojennusta invalideille voi kysyä verottajalta palvelunumerosta 029 497 150 arkisin kello 9–16.15.  

Lue lisää ajoneuvon veroista osoitteessa www.vero.fi.

Vammaisen pysäköintilupaan liittyviä asioita voi kysyä palvelunumerosta 075 323 9999 arkisin kello 8–15.45.

Lääkevahinkovakuutus korvaa lääkkeiden käyttäjille aiheutuneita yllättäviä haittavaikutuksia. Palvelunumero 010 219 5712 arkisin kello 10–14.

Lue lisää lääke- ja potilasvahingoista osoitteessa www.laakevahinko.fi.

Potilasvakuutuskeskus korvaa potilaalle terveydenhuollon yhteydessä aiheutuneita henkilövahinkoja. Palvelunumero 040 450 4590 arkisin kello 12–15.

Lue lisää aiheesta osoitteessa www.pvk.fi.


sosiaaliturvaraportti kansi

Raportti sosiaaliturvasta ja hengityssairaan palveluista

Kokemustietoa, ratkaisuja ja ratkaisuehdotuksia.

Sosiaaliturvaopas

Opas tarjoaa selkeää ja ajantasaista tietoa sosiaaliturvan kiemuroista.

Sosiaali- ja terveysturvan neuvontapuhelin

020 757 5150

torstaisin kello 9–12

Hengitysliiton ylläpitämien palvelupuhelinten olemassaolon mahdollistaa STEA-avustus. Palvelu on maksutonta. Soittaminen 0207-alkuisiin numeroihin maksaa 0,08 € / puhelu + 0,17 € / minuutti.