Liikenne

Liikenne heikentää edelleen merkittävästi etenkin kaupunkien ja taajamien ilmanlaatua. Autoilijoiden kannattaa huolehtia autojen raitisilmasuodattamien toimintakyvystä.

Autojen päästöt ovat vähentyneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Päästöjen vähenemiseen ovat vaikuttaneet muun muassa katalysaattoritekniikan ja hiukkassuodattimien kehitys sekä puhtaammat polttoaineet. Liikennemäärän kasvaminen kuitenkin vähentää tämän kehityksen positiivisia vaikutuksia ilmanlaatuun.

Vilkas liikenne ja ruuhkat ovat kaupungeissa ja taajamissa merkittävin huonon ilmanlaadun aiheuttaja. Epäpuhtauksille altistumista lisää pakokaasujen purkautuminen laimentumattomina suoraan hengityskorkeudelle.

Hengitysilmaa pilaavat etenkin erikokoiset hiukkaset ja typen oksidit. Pakokaasuissa on myös muun muassa häkää, erilaisia hiilivetyjä sekä hiilidioksidia. Otsonia muodostuu, kun päästöjen typenoksidit ja hiilivedyt reagoivat keskenään.

Sää vaikuttaa oleellisesti liikenteen epäpuhtauksien laimenemiseen. Pahimmat tilanteet syntyvät tyyninä pakkasaamuina kirkkaan yön jälkeen. Kylmä ilma on raskaampaa kuin lämmin ilma. Tästä syystä tyynellä säällä ilmamassat eivät sekoitu keskenään. Maanpinnan lähellä oleva ilmakerros on jäähtynyt voimakkaammin kuin sen yläpuolinen ilmakerros. Aamuruuhkan pakokaasut kertyvät kylmään ilmakerrokseen lähelle maanpintaa, ja epäpuhtauksien pitoisuudet nousevat korkeiksi.

Talvisin tilannetta pahentava myös autojen katalysaattorien tehon heikkeneminen pakkasessa, kylmäkäynnistyksien päästöt sekä autojen joutokäyttäminen katujen varsilla.

Autoilijoiden kannattaa huolehtia autojen raitisilmasuodattimien toimintakyvystä erityisesti pakkassäiden ja katupölysesonkien aikaan.

Liikenteen aiheuttamat hiukkasongelmat ovat pahimmillaan keväisin. Talven aikana nastarenkaiden alla jauhaantunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly nousevat katupölynä hengitysilmaan.

Kaupunkien ilmanlaatuun voi vaikuttaa toimivilla joukkoliikenneratkaisuilla, tehokkaalla katujen puhdistuksella ja suosimalla vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

sitä on nyt ilmassa ohjelma ilmastoriskiohjelman kansi helsingin kaupunki maisema

Sitä on nyt ilmassa

Tutustu Hengitysliiton sää- ja ilmastoriski -ohjelmaan.