Pienhiukkaset

Ulkoilmassa leijailee kooltaan, muodoltaan ja koostumukseltaan erilaisia hiukkasia. Osa niistä on peräisin luonnosta, osa taas on ihmisen tuottamia.

Hengitysilman hiukkaset ovat yksi merkittävin ilmanlaatua huonontava tekijä kaupunkiympäristössä. Turvallista hiukkaspitoisuuden alarajaa ei ole pystytty määrittämään.

Hiukkasien vaikutuksille herkkiä väestöryhmiä ovat astmaa sairastavat, pienet lapset sekä hengitys- ja sydänsairauksia sairastavat vanhukset. Todennäköisesti eniten terveyshaittoja aiheutuu pitkäaikaisesta altistumisesta liikenteen ja puun pienpolton pienhiukkaspäästöille.

Pienhiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 2,5 μm. Ultrapienet hiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 0,1 μm. Pienhiukkaset kulkevat hengitysilman mukana hengityselinten eri osiin kuten ylähengitysteihin, keuhkoputkiin ja keuhkorakkuloihin. Osa ultrapienistä hiukkasista siirtyvät verenkiertoon ja altistavat sydän- ja verisuonisairauksille.

Pienhiukkasten haitallisuuteen vaikuttavat niiden pitoisuus sekä niiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet. Terveydelle haitallisimpina pidetään epätäydellisestä palamisesta syntyviä hiukkasia, jotka sisältävät muun muassa nokea ja orgaanisia hiiliyhdisteitä.

Lyhytaikainen altistuminen pienhiukkasille voi lisätä hengitystieinfektioita ja pahentaa astmaa, keuhkoahtaumatautia sekä sepelvaltimotautia. Pitkäaikaisen pienhiukkasaltistumisen on todettu jopa lyhentävän elinikää. Haitallisimpia pienhiukkaset ovat hengitys-, sydän- ja verisuonisairauksia sairastaville sekä iäkkäille ja lapsille.

Mistä pienhiukkaset tulevat?

Pienhiukkasia syntyy niin ulkona kuin sisätiloissa. Pienhiukkaset ovat lähtöisin sekä ihmisen toiminnasta että luonnosta itsestään.

Ihmisen toiminnasta syntyneiden pienhiukkasten lähteitä ovat muun muassa puun pienpoltto, liikenne ja rakentaminen. Luonnossa syntyneiden pienhiukkasten lähteitä ovat metsä- ja maastopalot, tulivuoren purkaukset, mikrobit, kasvit ja puut. Iso osa maamme pienhiukkasista on tullut tänne rajojemme ulkopuolelta.

Sisätiloissa pienhiukkasia syntyy esimerkiksi rakennuksen päästölähteistä. Tällaisia lähteitä ovat huonepöly, erilaiset rakennus- ja sisustusmateriaalit ja mikrobit. Ihmisen toiminta asunnossa kuten tupakointi, ruuan valmistus, kynttilöiden poltto, siivous sekä kopiokoiden ja tulostimien käyttö synnyttää myös pienhiukkasia.

Pienhiukkasia kulkeutuu ulkoa sisätiloihin ikkunatuuletuksen, epätiiviiden rakenteiden ilmavuotojen ja tuloilman kautta. Siivous ja poistoilma puolestaan poistavat pienhiukkasia sisätiloista.

Pienhiukkasesite

Sisäilman pienhiukkaset -esite

Tutustu Hengitysliiton Sisäilman pienhiukkaset -esitteeseen.

Kiinnitä huomiota ilmanvaihtoon

  • Tarkista ilmanvaihdon toimivuus.
  • Suodata tuloilma.
  • Vaihda suodattimet säännöllisesti.
  • Pidä ilmanvaihtojärjestelmä ja ilmanvaihtokanavat puhtaana.

Minimoi pienhiukkaspäästöt rakennuksen sisällä

  • Älä tupakoi sisätiloissa.
  • Polta kynttilöitä harkiten.
  • Käytä liesituuletinta keittiössä.
  • Käytä HEPA-suodatinta pölynimurissa ja suosi pölyä sitovia siivousmenetelmiä kuten nihkeäpyyhintää.