taivas pilviä

Sää ja ilmanlaatu

Säällä ja lämpötilalla on merkitystä hyvinvoinnille. Puhdas ilma on terveyden ja viihtyvyyden kannalta tärkeää.

Ihmisen ikä, hyvinvointi sekä elintavat vaikuttavat siihen, kuinka hän herkistyy ilmansaasteille ja säälle.

Kuumalle ilmalle altistuminen voi aiheuttaa terveysongelmia. Samoin pakkanen lisää hengityssairaiden hengitysoireita.

Suomessa ilmanlaatu on yksi maailman puhtaimmista. Tästä syystä ilmansaasteet eivät aiheuta jatkuvaa tai merkittävää terveyshaittaa suurimmalle osalle ihmisistä. Herkkiä ilmansaasteille ovat hengitys- ja sydänsairaat sekä pienet lapset ja vanhukset.

Epäpuhtaudet voivat aiheuttaa yskää, nuhaa, hengenahdistusta, toimintakyvyn heikkenemistä, hengityselinten tulehdus- ja ärsytysoireita, astmaoireiden pahenemista ja astmakohtausten lisääntymistä. Epäpuhtauksille altistuminen voi myös lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille. Tällaisia ärsykkeitä ovat esimerkiksi pakkasilma ja siitepöly.

Ilmanlaatua heikentävät esimerkiksi liikenne, energiantuotanto, teollisuus, puun pienpoltto ja kaukokulkeuma.

Pienhiukkaset ovat merkittävin terveyteen vaikuttava ympäristöaltiste. Muita ilmansaasteita ovat muun muassa karkeat hiukkaset ja typen oksidit.

Ilman epäpuhtauksia pyritään vähentämään säädöksin, tekniikkaa kehittämällä ja säästämällä energiaa. Jokainen voi myös omilla valinnoillaan ja toiminnallaan vaikuttaa ilman puhtauteen.