Ilmanvaihtoon liittyvät ongelmat

Ilmanvaihdon ongelmat johtuvat usein riittämättömästä tai väärin toimivasta ilmanvaihdosta. Myös puutteelliset huoltotoimenpiteet kuten likainen ilmanvaihtojärjestelmä aiheuttavat ongelmia.

Voit testata ilmanvaihdon toimivuutta asettamalla paperin poistoilmaventtiilin päälle. Jos paperi pysyy venttiilissä kiinni, niin ilma vaihtuu. Pyydä ammattilaista tekemään tarkempi mittaus.

Asunnossa ilmanvaihdon määrä on sopiva, kun ilma vaihtuu keskimäärin kerran kahdessa tunnissa. Ilmanvaihdon pitää lisäksi olla tasapainossa eli ilmaa pitää tulla asuntoon ja poistua asunnosta suurin piirtein saman verran. Täysin koneellinen ilmanvaihto on yleensä säädetty hieman alipainiseksi. Ilmanvaihdon määrää ja ilmamääriä voidaan luotettavasti arvioida vain mittausten avulla.

Riittämätön ilmanvaihto voi olla seurausta riittämättömästä korvausilmasta tai poistoilmasta tai molemmista. Riittämätön ilmanvaihto ilmenee usein sisäilman tunkkaisuutena. Tunkkaista sisäilmaa voivat aiheuttaa myös rakenteissa olevat homeet eli mikrobikasvustot.

Riittämätön ilmanvaihto on erityisesti painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän ongelma, koska siinä ilmanvaihdon tehokkuus on riippuvaista muun muassa sääolosuhteista.

Aamuisin makuuhuoneen tunkkainen ilma voi kertoa siitä, että ilmanvaihto on riittämätöntä tai ilma ei pääse kulkemaan huoneesta toiseen tuloventtiililtä poistoventtiilille. Sisäovien ja niiden kynnysten väliin ei ole jätetty tarvittavaa rakoa siirtoilmalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien sisäovien ja kynnysten väliin tulee tehdä parin sentin rako ilman siirtymisen varmistamiseksi myös silloin, kun ovet ovat kiinni. Vaihtoehtoisesti sisäoviin voi asentaa siirtoilmasäleikön, mikäli se on mahdollista.

Riittämätön korvausilmansaanti johtuu yleensä korvausilmaventtiilien vähyydestä tai siitä, että venttiilit on tukittu tai suljettu. Jos rakennuksessa ei ole riittävästi korvausilmaventtiilejä, korvausilma pyrkii sisälle rakenteiden ja niiden liitosten, joskus jopa poistoilmaventtiilin kautta. Tällöin korvausilma sisältää ulkoilman ja rakenteiden epäpuhtauksia. Tarvittaessa korvausilmaventtiilejä voidaan asentaa ulkoseinään, tuuletusluukkuihin tai ikkunan karmeihin.

Ulko-oven avaamisen vaikeus tai voimakas ilmavirtaus postiluukusta kielivät siitä, ettei korvausilman saanti ole riittävää ja asunnossa on alipaine.

Tilanteen parantamiseksi asennetaan suodattimella varustetut tuloilmaventtiilit ulkoseinään, puiseen ikkunan tuuletusluukkuun tai ikkunakarmiin, mikäli niitä ei ennestään ole. Tämä koskee asuntoja, joissa on ilmanvaihtojärjestelmänä joko painovoimainen tai koneellinen poisto. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmä on täysin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, pitää tulo- ja poistoilmavirtojen määärät mitata ja säätää suunnitelmien mukaisiksi.

Riittämätön ilmanpoisto voi johtaa ylipaineiseen ilmanvaihtoon. Ylipaineisen ilmanvaihdon tunnusmerkkejä ovat ikkunoiden sisälasin pinnan huurtuminen ja ulkoseinän nurkkiin tiivistyvä kosteus. Jos rakennuksen sisäilma on ylipaineinen ulkoilmaa nähden, lämmin ja kostea sisäilma pyrkii ulos rakenteiden, niiden liitosten ja ilmavuotojen kautta.

Kun sisäilman kosteus tiivistyy rakenteiden kylmempiin osiin, ilmavirtaus aiheuttaa rakenteisiin mikrobivaurioita. Rakennuksen ilmanvaihdon täytyy siksi olla lievästi alipaineinen tai tasapainossa.

Muista varmistaa seuraavat asiat:

  • Poistoilmaventtiilit ovat auki.
  • Poistoilmakanavisto ja poistoilmaventtiilit ovat puhtaat.
  • Venttiilejä on riittävästi.
  • Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän säädöt ovat kunnossa.
  • Ilma kulkeutuu oleskelutiloista kohti likaisia tiloja.

Vedon tunne yhdistetään yleensä liian suureen ilmavirtaukseen, mutta kyseessä voi olla myös liian alhainen ilman lämpötila, rakenteiden ilmavuodot tai suurien kylmien pintojen, kuten suurien ikkunoiden, alhaisen lämpötilan aiheuttama ilmanliike. Myös tuloilman väärä suuntaus voi aiheuttaa vedon tuntua.

Kylmien ilmavirtojen ehkäisemiseksi tuloilmaa lämmitetään. Tämä on mahdollista koneellisessa tulo- ja poistoilmanvaihdossa. Painovoimaisessa ja koneellisessa poistoilmanvaihtojärjestelmissä korvausilmaventtiilien riittävä määrä ja oikea sijoittelu vähentävät vetoa. Lämmitettäviä korvausilmaventtiileitä on myös saatavissa. Venttiiileitä ei saa sulkea. Korvausilmareittien sulkeminen ja tiivistäminen johtavat riittämättömään ilmanvaihtoon.

Ruuanhaju ja tupakansavu voivat kulkeutua porraskäytävästä oven ja postiluukun kautta. Hajut voivat levitä huoneistosta toiseen epätiiviiden rakenteiden läpi, ilmanvaihtojärjestelmän yhteiskanavan kautta, ilmanvaihtohormien halkeamien kautta tai asuntojen läpi kulkevien tiivistämättömien putkiläpivientien kautta.

Ongelma korjaantuu tasapainottamalla talon ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat, varmistamalla huoneistokohtaisesti riittävä korvausilman saanti suoraan ulkoa ja tiivistämällä mahdolliset vuotokohdat.

Kannattaa varmistaa, ettei naapuri ole asentanut omaa puhallinta, kuten liesituuletinta, yhteiskanavaan.

Ilmanvaihtojärjestelmä voi aiheuttaa häiritsevää melua. Ääni voi johtua puhaltimesta, ilman virtauksesta kanavistossa tai ilmanvaihtolaitteiden tärinästä. Yleinen ongelma on liian pieni ilmanvaihtokone, jota joudutaan käyttämään täydellä teholla, jolloin melutaso ylittyy.

Melua voidaan ehkäistä valitsemalla rakennusvaiheessa kapasiteetiltaan tarpeeksi iso ilmanvaihtokone, valitsemalla ja mitoittamalla kanavisto, kanavanosat ja laitteet oikein sekä asentamalla tarpeen mukaan äänenvaimentimia kanavistoon.

Äänenvaimennuksella varustettujen venttiilien käyttö sekä ilmavirtojen oikea säätö vähentävät myös melua. Ilmavuotoja ja rakenteita pitkin kulkeutuvaa melua voidaan torjua tiivistämällä ja eristämällä rakenteita.

Rautakaupoissa ja verkkokaupoissa myydään tuuletusikkunoihin suodatinkangasta, jolla voidaan vähentää pölyjen kulkeutumista sisälle.

Jos ikkunassa on valmiiksi esimerkiksi hyttysverkko, voidaan suodatinkangas kiinnittää siihen helposti kaksipuoleisen teipin avulla. Vaihtoehtoisesti suodatinkankaalle voi nikkaroida oman kehyksen.

Pienhiukkassuodattimet suodattavat karkeamman siitepölyn ja katupölyn lisäksi merkittävän osan pienhiukkasista, joita syntyy muun muassa puun poltosta ja liikenteen päästöistä.

Suodatin on vaihdettava pari kertaa vuodessa ja heti, jos se pääsee kastumaan.

Osta Heli-arpa 2024

Ostamalla Heli-arpoja annat tukesi hengityssairaiden tarvitsemalle neuvonnalle ja ohjaukselle. Tuotoilla hankitaan myös hengittämisen apuvälineitä hengityssairaille.

Kodin sisäilma ja ilmanvaihto -opas

Tiivistettyä tietoa kotien ja muiden asuinrakennusten sisäilmasta ja ilmanvaihdosta.