Tule vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoisena voit tehdä hyvää monella tapaa. Osallistuminen vapaaehtoistehtävään antaa tekijälleen merkitystä, iloa ja sisältöä elämään. Hengitysliitossa ja paikallisyhdistyksissä on erilaisia tapoja osallistua.

Voit valita

  • tuletko vapaaehtoiseksi Hengitysliittoon, sen paikallisyhdistykseen tai molempiin
  • haluatko vapaaehtoisena tarjota vertaistukea kasvotusten, puhelimitse tai sähköisissä kanavissa
  • kuinka paljon ja säännöllisesti haluat käyttää aikaa vapaaehtoistehtäviin.

Edistetään hengitysterveyttä yhdessä, hyvässä hengessä!

Vertaisryhmän ohjaajana olet mahdollistamassa hyvän keskustelun syntymistä luottamuksellisessa, ymmärtävässä ja rennossa ilmapiirissä.

Ohjaajana sitoudut kutsumaan ryhmän koolle noin kerran kuukaudessa ennalta sovitun keston ajan. Osa vertaisryhmän ohjaajista toimii kasvokkain kohtaavissa ryhmissä ja osa verkkovertaisryhmissä.

Hengitysliitto kouluttaa kaikki vertaisryhmien ohjaajat ja tarjoaa jatkokoulutusta, ohjausta sekä virkistystä. Kauttamme on mahdollista hakeutua lomaohjaajaksi tuetuille lomille.

Kysy lisää

harvinaisten vertaisryhmät: marika.kiikala-siuko@hengitysliitto.fi

muut hengityssairaudet: helena.narkilahti@hengitysliitto.fi.

Vertaistukijana olet keskustelukumppani, jonka kanssa sairastunut tai hänen läheisensä voi pohtia mieltä askarruttavia asioita kahden kesken. Keskustelut vertaistukijan ja tuettavan kesken ovat luottamuksellisia. Vertaistuki voi tapahtua kasvokkain, puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisen median välityksellä tai Toivo-sovelluksen kautta.

Hengitysliitto kouluttaa kaikki vertaistukijat ja tarjoaa jatkokoulutusta sekä ohjausta.

Kysy lisää: riitta.palovuori@hengitysliitto.fi.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Vertaispuhelinpäivystäjänä olet keskustelukumppani, jonka kanssa sairastunut tai hänen läheisensä voi pohtia mieltä askarruttavia asioita puhelimitse. Keskustelut ovat luottamuksellisia. Vertaispuhelimessa päivystät ennalta sovitun aikataulun mukaan.

Hengitysliitto perehdyttää kaikki vertaispuhelinpäivystäjät tehtäväänsä ja tarjoaa tarvittavat välineet sekä jatkokoulutusta ja ohjausta.

Hengitysliitolla on useita vertaispuhelimia.

Ota yhteys

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Kokemustoimijuus on esiintymistehtävä, jossa voimavarana ja ydinsisältönä on vaikuttava kokemustieto. Koulutuksessa vapaaehtoinen jäsentää oman sairastumisen ja selviytymisen kokemuksensa jaettavaksi luentojen, puheenvuorojen, keskustelujen tai muussa muodossa erilaisille yleisöille.

Kokemustiedolla on merkittävä rooli hoidon kehittämisessä, hengityssairautta sairastavien ja heidän läheistensä oikeuksien toteutumisen edistämisessä.

Hengitysliitto kouluttaa kokemustoimijat ja tarjoaa jatkokoulutusta, ohjausta sekä virkistystä. Osallistujat koulutukseen valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella.

Kysy lisää: elina.salo-orkamaa@hengitysliitto.fi.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Liikuntayhdyshenkilönä kehität paikallisyhdistyksen liikuntatoimintaa. Toimit yhteistyössä hengitysyhdistyksen hallituksen, yhdistysliikuntaa ohjaavien henkilöiden ja Hengitysliiton liikunnan asiantuntijan kanssa.

Liikunnan vertaisohjaajana ohjaat ja kannustat muita liikkumaan paikallisyhdistyksen liikuntaryhmissä. Tehtävässä voi toimia kuka tahansa liikunnasta kiinnostunut henkilö, joka haluaa omalla esimerkillään innostaa muita liikkumaan.

Hengitysliitto kouluttaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa liikuntayhdyshenkilöitä ja liikunnan vertaisohjaajia.

Kysy lisää: veera.farin@hengitysliitto.fi

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Hengitysyhdistyksistä löytyy erilaisia tapoja osallistua ja tehdä merkityksellistä vapaaehtoistyötä. Voit osallistua kertaluonteisesti tai säännöllisesti, mikä sinulle parhaiten sopii. Tule erilaisiin tapahtumiin auttamaan järjestelyissä, kahvinkeittäjäksi, lipaskerääjäksi tai toimimaan vertaiskaverina.

Ota yhteys itseäsi lähellä olevaan paikallisyhdistykseen ja kysy lisää.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.