Andnings- och lungsjukdoma

En miljon finländare lider av andningssjukdomar. På dessa sidor hittar du förhållningsregler vid diagnostisering och vård av astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och mer sällsynta andningssjukdomar samt tips om kompletterande material. Andningssjukdom eller lungsjukdom? Man hör att båda orden

används i vardagsspråket, när det blir tal om astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom och sömnapné samt om de mer sällsynta andningssjukdomarna såsom till exempel sarkoidos och bronkiektasier.

Stödet av likställda har en stor betydelse för den andningssjukas livskvalitet. Om du eller din närstående har en andningssjukdom, se vilken andningsförening verkar nära dig och kom med! Föreningarna anordnar massor med olika slags kamratstödsmöten och motionsgrupper – en del av evenemangen är öppna för alla som är intresserade. Om dessa evenemang får du information i andningsföreningens evenemangskalender för din egen region.

Hengitysliitto sosiaalisessa mediassa