Passiv rökning

Passiv rökning kallas också exponering för tobaksrök. Den består av två saker: rök som släpps ut från den brinnande änden av en cigarett (kallas sidoströmrök), och rök som andas ut av en rökare.

På grund av de olika förbränningsförhållandena är koncentrationen av många skadliga ämnen högre i sidoströmröken än i röken från huvudströmmen som dras in i lungorna. I dåligt ventilerade områden kan koncentrationerna av skadliga ämnen i luften vi andas nå mycket höga nivåer.

I Finland är rökningen begränsad på arbetsplatser, restauranger, offentliga platser, kollektivtrafik, lekplatser, daghemmens och läroanstalternas utomhusområden samt på allmänna badstränder från början av maj till slutet av september.

Arbetarskyddslagstiftningen förpliktar arbetsgivaren att skydda arbetstagaren i arbetet mot cancerrisker som orsakas av tobaksrök i miljön.

Rökrester

Spår av tobaksrök, dvs. rökrester, finns inte bara på rökarens hud och hår utan också på ytmaterial och textilier i bostäder, och i rumsdamm. Inte ens en grundlig städning tar helt bort rökrester. På ytorna i bostäder och hotellrum och i rumsdamm kan rökrester observeras upp till 2 månader efter att rökning har upphört på platsen.

Rökresterna består av små kemikalier som tillsammans med andra gaser i miljön kan öka exponeringen för cancerrisker. Barn är särskilt mottagliga för rökrester om de kryper och leker på golv eller sätter saker i munnen.

Effekter på husdjur

Husdjur kan få luftvägs- och ögonsymtom av tobaksrök. Exponering för tobaksrök ökar också husdjurets risk för cellskador och cancertumörer:

  • risken för lungcancer hos kortnosade hundar ökar
  • risken för cancer i näshålorna hos långnosade hundar ökar
  • hos katter ökar 5 års exponering tre gånger risken för lymfkörtelcancer.

Idag är rätta dagen

En guide för dig som tänker sluta röka.