Rök- och nikotinfritt liv

Rökfrihet är en viktig faktor som främjar andningshälsa.

Tobaks- och nikotinberoende klassas som en beroendesjukdom. Det är dock möjligt att bli av med beroende, och det lönar sig alltid att sluta.

De positiva effekterna av att sluta använda tobaks- och nikotinprodukter börjar snabbt märkas och hälsoriskerna som orsakas av användningen minskar med tiden. På Rök- och nikotinfritt liv -sidorna hittar du information och stöd för att sluta använda nikotinprodukter.

Råd och anvisningar om hur man slutar använda nikotinprodukter ges huvudsakligen på finska. Om du behöver vägledning och rådgivning på svenska eller engelska, vänligen kontakta oss via e-post stumppi.tyoryhma@hengitysliitto.fi.

Idag är rätta dagen

En guide för dig som tänker sluta röka.

Tobak, nikotin och miljö

Varje steg i tobaksproduktionen, från odling och torkning till tillverkning, distribution och förstöring av cigaretter, förbrukar naturresurser och orsakar avfall och utsläpp.

30 fakta om nikotin

Nikotin är ett stimulerande berusningsmedel som framkallar
starkt beroende.