E-cigaretter och nikotinberoende

En del av de personer som har fattat beslutet att sluta röka har bytt till att använda e-cigaretter.

Enligt de nuvarande vårdriktlinjerna finns det otillräckliga bevis för effektiviteten av e-cigaretter för att hjälpa till att sluta röka. Användningen av e-cigaretter som innehåller nikotin upprätthåller nikotinberoendet.

Världshälsoorganisationen (WHO) har konstaterat att användningen av e-cigaretter är skadlig för hälsan, och det finns inte tillräckligt med forskningsdata om de långsiktiga hälsoeffekterna av dess användning eller dess exponering för ånga.

I tobakslagen behandlas elektroniska cigaretter och de vätskor som används i dem som tobaksprodukter.
Reklam, indirekt reklam och andra säljfrämjande åtgärder för elektroniska cigaretter är förbjudna enligt tobakslagen.

Om du funderar på att använda en e-cigarett, kom ihåg:

  • Det finns både nikotinhaltiga och nikotinfria vätskor för e-cigaretter.
  • Kvaliteten på vätskorna för e-cigaretter varierar. Ta reda på ingredienserna och se till att märkningen överensstämmer med lagen.
  • Inga rapporter har publicerats om säkerheten hos propylenglykol eller glycerol som används i e-cigaretter och finns i ångor som inhaleras i lungorna. För hög temperatur på värmeelementet kan producera hälsofarliga föreningar i ångan, såsom formaldehyd, som är en cancerframkallande förening.
  • Glyoxal och metyloxal som finns i e-cigaretter är kända för att vara skadliga för lungorna.
  • Söta smakämnen verkar orsaka mer skada på lungceller än en vätska som enbart innehåller nikotin.
  • Om du använder elektroniska cigaretter ska du endast använda elektroniska cigarettapparater och vätskor för vilka säljaren har försäljningstillstånd enligt tobakslagen.

25 fakta om e-cigaretter

Användningen av e-cigaretter som innehåller nikotin upprätthåller nikotinberoendet.