Hälso- och idrottsproffs

Här hittar du information som specifikt riktar sig till hälso- och idrottsproffs.

Hur tar man upp träningsvanorna med en andningssjuk patient? Och hur ska en andningssjuk patients rörlighet och funktionsförmåga bedömas?

Vi rekommenderar att ställa frågor som till exempel:

 • Hurdana motionsvanor har patienten haft tidigare?
 • Hur tränar patienten just nu?
 • Hur ofta tränar patienten svettig och andfådd i minst 20 minuter?
 • När och vilken typ av träning var det fråga om senaste gång?

Rörligheten och funktionsförmågan hos en äldre person med andningssjukdom kan bedömas till exempel med hjälp av Borgs skala.

Skalan mäter erfarenheten hos personer med andningssjukdom av träning och tillhörande ansträngning.

Det är viktigt att fråga särskilt äldre människor om de klarar sig hemma, . Ett verktyg för att bedöma hur en person klarar sin vardag är IADL-skalan.

Skalan kartlägger förmågan att sköta dagliga sysslor.

Relaterat innehåll

Du kanske också är intresserad av det här

 • Förändringar i en persons fysiska funktionsförmåga kan märkas, förutsägas och åtgärdas i ett tidigt skede.
 • En person kan motiveras att själv övervaka förändringar i sin egen funktionsförmåga.
 • Du kan välja en lämplig motionsgrupp för personen och rekommendera att öka fysisk aktivitet i vardagen eller utarbeta ett individuellt träningsprogram.
 • 1 minuts stoltest.
  • Testet mäter muskelstyrkan och prestationsförmågan i de nedre extremiteterna. Den lämpar sig väl för användning inom både specialiserad sjukvård och primärvård. Den kan genomföras snabbt på mottagningen.
 • Stoltest: resa sig upp 5 gånger i rad.
  • Testet är ett alternativ till 1-minuts stoltestet. Testet mäter muskelstyrkan och prestationsförmågan i de nedre extremiteterna.
 • 6 minuters gångtest.
  • Testet mäter fysisk och allmän funktionsförmåga. Testet är svårare att utföra än 1-minuts stoltest och kräver en erfaren testare.
 • Short Physical Performance Battery (SPPB).
  • Testet mäter rörligheten. Testet består av tre delar. Testet ger information om balanskontroll stående, gång och muskelstyrkan i de nedre extremiteterna.
 • Timed Up and Go Test.
  • Testet mäter rörlighet och balans. Prestationen kräver muskelstyrka, balans, rörliga leder, koordination, syn och samarbete mellan de system som styr och reglerar dem.
 • Mätning av handens tryckkraft.
  • Testet mäter den allmänna fysiska funktionsförmågan.