Doftöverkänslighet och multipel kemisk känslighet

En doftöverkänslig person känner dofter och lukter lika mycket som en frisk person. Men en doftöverkänslig persons kropp reagerar på dofter och deras mängd på ett annat sätt.

Studier visar att cirka 10-40 % av den vuxna befolkningen är känsliga för dofter. Doftöverkänslighet har en betydande inverkan på cirka 500 000 finländares liv.

Luktsinnet hos en doftöverkänslig person vänjer sig inte vid dofter över tid. Bakgrunden till doftöverkänslighet är inte helt klar. Eftersom känslighetens funktion inte är helt känd finns det ingen effektiv behandling.

Doftöverkänslighet, eller kemisk överkänslighet, innebär bokstavligen att man är överkänslig mot olika dofter och lukter. Vissa människor reagerar på bara en eller några dofter, andra däremot på ett stort antal olika dofter.

De flesta av dem som är doftöverkänsliga är kvinnor. Överkänsligheten ökar med åldern. Stark doftöverkänslighet finns mest i åldersgruppen 60-69 år och minst i åldersgruppen 18-29 år. Oftast börjar symtomen före 30 års ålder.  

Överkänsligheten utvecklas ofta gradvis. I vissa fall är överkänsligheten förknippad med andningssjukdomar som astma och KOL. Den kan också vara förknippat med stark exponering för mögel eller kemikalier.

Känsligheten för symtom varierar. Någon kan få en besvärlig huvudvärk på bara några minuter, medan en annan klarar sig med några nysningar. Symtom uppstår året runt. Kontinuerlig och upprepad exponering ökar symtomen.

Hos personer med astma kan dofter irritera särskilt under diagnostiseringen av sjukdomen, när lämplig medicinering ännu inte har hittats. Likaså irriterar dofter ofta vid förvärrad astma.

Överkänslighet orsakar olika fysiska symtom i centrala nervsystemet och andningsorganen.

Sådana symtom är till exempel: 

 • snuva
 • nasal klåda
 • astma
 • dyspné
 • hosta
 • sträv hals
 • ögonsymtom
 • huvudvärk
 • illamående
 • hjärtklappning
 • yrsel 

Doftöverkänslighet skiljer sig från doftallergi. En doftallergi kan detekteras genom ett allergitest. Enbart baserat på andningssymtom kan allergi endast upptäckas sällan. Kännetecken på doftallergi är kontakteksem orsakat av kosmetika eller tvättmedel.

Du behöver inte alltid andas in dofter för att få symtom. Applicering av produkt kan ta doftämnen direkt till hudcellerna

Ett team av tyska forskare identifierade luktreceptorer i hudcellerna, som reagerar på samma doftmolekyler. Hudceller kan inte känna lukter, men genom receptorerna kan dofter påverka tillväxten av hudceller och leda till hudallergier.

Bekanta dig även med Suomen Hajuste- ja Kemikaaliyliherkät ry:s verksamhet

 På engelska hittar du information om doftöverkänslighet med följande länkar:

Odors and Health

Agency for Toxic Substancies and Desease Registry

Det bästa sättet att förebygga symtom är att undvika starka lukter.

Du kan undvika starka lukter, till exempel genom att gallra ut alla onödiga kemiska dofter från ditt hem. Tala också om doftöverkänslighet med dina familjemedlemmar, vänner och kollegor.

Antihistaminer, nasala kortikosteroider i sprayform och utspädda lokalbedövningsmedel kan hjälpa en del överkänsliga personer mot symtom.  Hos personer med astma lindrar en god behandlingsbalans ofta också symtomen på doftöverkänslighet.

Försiktig exponering för dofter kan hjälpa de överkänsliga på lång sikt bättre än att undvika dofter.

De flesta människor som är överkänsliga för dofter tolererar naturliga dofter ganska bra, så det är skäl att pröva på desensibilisering just med dem.

Resultaten av desensibiliseringen varierar dock individuellt.

Rekommendationer för tillverkning och försäljning av doftfria produkter.

Vi rekommenderar att du undviker användning av onödiga kemikalier med osäker nytta i konsumtionsvaror. Förutom kosmetika, tvättmedel och luftuppfriskare tillsätts dofter till rengörings- och hygienprodukter som näsdukar, soppåsar och dambindor. Doftämnen används också i förbrukningsvaror som rumsparfymer, doftljus och skosulor. Doftfria produkter är lika effektiva.

Ladda ner en #tuoksutON -affisch, för att uppmuntra dina egna anställda och kunder att minska doftbelastningen.

Vi rekommenderar att produkttillverkare och tjänsteleverantörer begränsar och undviker användning av syntetiska dofter i sina egna produkter och lokaler.

Vi rekommenderar att de doftfria produkterna som säljs är lättillgängliga och skilda från andra produkter. Denna lilla sak har stor betydelse för doftöverkänsliga personer som utför ärenden och inköp.