näkymä helsinki

Väder- och klimatrisker

Andningsförbundet lyfter i programmet ”Det liger i luften nu” fram de risker för andningshälsan som klimatuppvärmningen medför. Andningsförbundet presenterar 10 sätt på vilka saker i vardagen kan lösas.

De förändringar som orsakar den globala uppvärmningen påverkar vår livsmiljö och hälsa på många olika sätt. Mot bakgrund av att befolkningsstrukturen åldras kommer klimatförändringarna också att bli en folkhälsofråga: de negativa hälsoeffekterna av den globala uppvärmningen är särskilt kännbara för äldre och långvarigt sjuka. Den globala uppvärmningen måste begränsas till högst 1,5 grader. Vi måste förbereda oss redan nu för de omedelbara hälsorisker som klimatförändringarna för med sig.

”Det ligger i luften nu” – Andningsförbundets program för att förbereda sig för väder- och klimatriskerna samt för att minska dem (2019−2022) ger information om effekterna av klimatförändringarna på andningshälsan, reder ut möjligheterna för fysisk egenvård samt beaktar effekterna av urbaniseringen och befolkningens åldrande.

Andningsförbundet kräver att riskerna med klimatförändringarna redan nu förbereds genom förebyggande av hälsorisker och genom att reglera planläggning samt nybyggnation och renovering.

Andningsförbundets program för att förbereda sig för väder- och klimatriskerna samt för att minska dem består av två delar. Den första delen svarar på frågan ”Hur påverkar klimatförändringarna människornas andningshälsa?” Den andra delen svarar på frågan ”Hur påverkar klimatförändringarna den bebyggda miljön?” Den bebyggda miljön syftar i synnerhet på effekterna av urbaniseringen på samhällsplaneringen samt effekterna på byggandet. I båda delarna föreslår vi lösningar som kan ha en positiv inverkan på andningshälsan, såväl samhälleligt som på individnivå. Varje människa har möjlighet att göra sin insats för det gemensamma, stora målet för mänskligheten.

Relaterat innehåll

Du kanske också är intresserad av det här

Andningsförbundets 10 lösningar

Lösning 1: Bevara och främja kontakt med naturen

Lösning 2: Slå vakt om den biologiska mångfalden

Lösning 3: Värna stadsnaturen i planläggningen

Lösning 4: Bered dig på sjukdomar som överförs av djur

Lösning 5: Förbered dig för väderrisker, särskilt hetta

Lösning 6: Beakta varierande väderförhållanden vid byggande

Lösning 7: Beakta markens fuktförändringar vid byggande

Lösning 8: Kräv reducerade partikelutsläpp

Lösning 9: Elda ren ved – särskilt på vintern och i stadsområden

Lösning 10: Minska gatudammet och dess hälsorisker.

Det ligger i luften nu

Program för att förbereda sig för väder- och klimatrisker.

Nytt i luften

Så här minskar du skadorna som orsakas av väder- och
klimatrisker och tar med hälsoåtgärder i din vardag.
Tillägg till program ”Det ligger i luften nu”.