hehkuva aurinko sinisellä taivaalla

Väder- och luftkvalitet

Väder och temperatur är viktiga för välbefinnandet. Ren luft är viktigt för hälsa och komfort.

En persons ålder, välbefinnande och livsstil påverkar känsligheten för luftföroreningar och väder.

Exponering för varm luft kan orsaka hälsorisker. På samma sätt ökar köld andningssymtomen hos personer med andningssjukdomar.

I Finland är luftkvaliteten en av de renaste i världen. Av denna anledning orsakar luftföroreningar inte en konstant eller betydande hälsorisk för flertalet människor. Personer med andnings- och hjärtsjukdomar samt små barn och äldre är känsliga för luftföroreningar.

Föroreningar kan orsaka hosta, snuva, andfåddhet, nedsatt funktionsförmåga, symtom på inflammation och irritation i andningsorganen, förvärrade astmasymtom och ökade astmaattacker. Exponering för föroreningar kan också öka luftvägarnas känslighet för andra påverkande faktorer. Sådana faktorer inkluderar till exempel kall luft och pollen.

Luftkvaliteten försämras till exempel av transporter, energiproduktion, industri, småskalig vedeldning och långväga gränsöverskridande luftföroreningar.

Partiklar är den största exponeringsfaktorn i miljön som påverkar hälsan. Andra luftföroreningar är bland.andra.grovpartiklar och kväveoxider.

Man försöker minska luftföroreningarna genom regleringar, genom att utveckla teknik och spara energi. Var och en av oss kan också påverka luftens renhet genom sina egna val och handlingar.