Fråga en expert

I frågor som gäller att sluta använda nikotinprodukter går det att få råd och vägledning av hälso- och sjukvårdspersonal också per e-post.

Om du behöver vägledning och rådgivning på svenska eller engelska, vänligen kontakta oss via e-post stumppi.tyoryhma@hengitysliitto.fi.

Vanliga frågor

Hur länge abstinenssymtomen varar är mycket individuellt. Fysiska abstinenssymtom, såsom svettning, huvudvärk och yrsel, varar i genomsnitt 3 till 4 veckor.

Personer som slutar röka kan också uppleva psykiska abstinenssymtom, såsom nervositet, irritabilitet och nedstämdhet.

Kroppen återhämtar sig dock från beroende relativt snabbt. Det kan ta månader att öva på att tolerera och hantera känslor innan det går utan nikotinprodukter. Fram till dess är det viktigt att ta hand om sitt eget välbefinnande genom att till exempel äta regelbundet, koppla av och se till att sova tillräckligt.

Det kan hända att du måste öva dig en tid att hantera känslor innan du klarar av det utan nikotinprodukter. Vid fortgående irritation och nedstämdhet bör du diskutera detta med din läkare.

Nikotinersättningsterapi använder läkemedel som syftar till att förebygga eller lindra abstinenssymtom som uppstår när du slutar använda en tobaksprodukt. Samtidigt lär du dig att bryta vanor och rutiner som är förknippade med rökning.

Du kan bli beroende av kortverkande nikotinersättningsprodukter, såsom tuggummin eller dospåsar. Använd inte en ersättningsprodukt om du har blivit beroende av den.
Om detta händer ska dosen gradvis minskas eller bytas till en annan produktform, som t.ex nikotinplåster.

Du kan också prova vanliga sockerfria tuggummin eller xylitolpastiller, eftersom en del personer blir beroende av att tugga eller vänjer sig vid att ha något i munnen.

Ersättningsterapi ska användas enligt instruktionerna. Den rekommenderade längden för nikotinersättningsterapi är 2–3 månader, och under den tiden ska dosen av preparatet gradvis minskas. I vissa situationer kan produkterna användas under en längre tid, till exempel sex månader eller ett år, om det behövs. Nikotinersättningsterapi är dock avsedd som ett tillfälligt hjälpmedel för att lindra abstinenssymtom.

Kroppen börjar rengöras och gå tillbaka till sitt normala tillstånd genast efter den sista cigaretten. Till exempel kolmonoxid försvinner från kroppen under det första dygnet, och nikotin elimineras från kroppen inom två dygn efter att ha slutat röka.

Lungorna börjar rengöras redan under det första dygnet. Flimmerhåren i bronkerna förnyas under de första veckorna, vilket ger ytterligare fart åt reningen av lungorna.

Blodcirkulationen förbättras under de första veckorna. Lukt- och smaksinnet förbättras på bara några dagar.

Listan kan göras hur lång som helst, så många saker ändras till det bättre då man slutar röka. Det lönar sig alltid att sluta!

Rökning försämrar fertiliteten hos både män och kvinnor. Hos män orsakar rökning erektil dysfunktion och har en försvagande effekt på spermiernas mängd och rörlighet.

Hos kvinnor stör rökning ägglossningen och mognad. Dessutom ökar rökning risken för missfall och graviditet utanför livmodern, så när man planerar familjetillökning finns det skäl att sluta.

För en framtida graviditet är rökfrihet också viktigt, eftersom nästan alla giftiga ämnen i tobak tränger genom moderkakan. Bland annat orsakar de syrebrist hos fostret och hindrar dess utveckling och tillväxt.

Rökning eller användning av snus under graviditeten kan bidra till för tidig födsel, eller barnet kan födas med låg vikt.

Det skulle vara bra att sluta röka senast 2–3 månader före den planerade graviditeten.
Men ju tidigare du slutar, desto bättre är det alltid.

Det är mycket vanligt med sömnsvårigheter när man slutar röka. På samma sätt är trötthet efter att ha slutat röka mycket typiskt. Detta är dock tillfälligt.

Efter några veckor kommer besvären sannolikt att försvinna helt och du sover bättre än när du rökte. Efter avslutad användning av tobaksprodukter är det svåraste stadiet av abstinenssymtom 1–3 dagar efter att ha slutat, och symtomen varar i genomsnitt 3–4 veckor. Det finns dock en stor individuell variation här.

Motion lindrar akut nikotinbegär och lättar abstinenssymtom. Även kortvarig och lätt träning och motion hjälper. Effekten kan dock bli starkare och långvarigare ju tyngre träningen är.

Motion förbättrar ofta humöret och optimerar självregleringen.
Typen av motion eller träningssättet är inte av stor betydelse, eftersom många olika fysiska aktiviteter ger positiva effekter.

Det viktigaste är att hitta en lämplig aktivitet som du verkligen trivs med.
Fördelarna med motion är tillgängliga för alla, och mängden av nikotinprodukter som använts, intensiteten i nikotinberoendet eller tidigare fysisk aktivitet verkar inte spela någon roll.

Rökning är alltid skadligt för hälsan, och det finns ingen riskgräns för rökning. Vid tillfällig rökning finns det en stor risk att rökningsfrekvensen gradvis ökar.

En stor del av alla tillfälliga rökare börjar småningom röka dagligen. Samtidigt blir beroendet av tobak starkare, och det kan bli svårare att sluta. Ju tidigare du slutar röka, desto mindre skada har hunnit åstadkommas i kroppen.