Rehabiliteringsinstruktörer

Rehabiliteringsinstruktören ger personer med långvariga sjukdomar stöd för vardagssysslor, rehabilitering och social funktionsförmåga.

Syftet med rehabiliteringsrådgivning är att hjälpa personer med andningssjukdom och deras närstående att uppnå bästa möjliga kontroll över sitt liv, välbefinnande och funktionsförmåga.

Rehabiliteringsinstruktörerna ger råd och stöd i frågor som rör rehabilitering. De ger vägledning i användningen av tjänster, ansökan om sociala förmåner och ger utlåtanden vid behov. En rehabiliteringsinstruktör fungerar som expert på att bedöma, köpa, använda och följa upp behovet av hjälpmedel.

Vid behov kan rehabiliteringsinstruktören vara med och planera och organisera ombyggnad av bostaden. Dessutom uppmanar instruktören klienten att delta i patientorganisationers och kamratstödstjänsters verksamhet.

Vid behov gör rehabiliteringsinstruktörerna hem-, arbetsplats-, institutions-, förskole- och skolbesök för att bedöma klienternas globala situation. De vägleder till vård vid långvarig sjukdom, och ger klienterna råd i frågor som rör utbildning, skolgång och yrke samt arbetsliv. De är också med i arbetsgrupper för rehabilitering, tar initiativ och gör förslag om rehabiliteringsplaner och övervakar deras genomförande.

Rehabiliteringsinstruktörerna ordnar de första informationsdagarna och anpassningskurserna. I egenskap av experter inom sitt område ansvarar de för utbildning och sprider information både i sin egen organisation och i samarbetsnätverk. Du kan själv ta kontakt med rehabiliteringsinstruktören. Instruktörerna betjänar klienterna, deras släktingar och vårdare.

Vanligtvis kan du kontakta rehabiliteringsinstruktören per telefon, brev eller e-post. En rehabiliteringsinstruktör är ofta anträffbar i enheten för specialiserad hälsovård på en bäddavdelning, öppenvårdsmottagning eller på sitt eget kontor.

Rehabiliteringsrådgivningen är avgiftsfri för klienten. Den specialiserade hälsovården har huvudansvaret för att organisera rehabiliteringsrådgivning.

Relaterat innehåll

Du kanske också är intresserad av det här