kuusi henkilöä kasvomaskit yllä

Andningssjukdom och coronavirus

Infektionssjukdomen covid-19 som orsakas av coronaviruset kan medföra komplikationer för patienter med andningssjukdomar (dvs. lungsjuka), eftersom deras lungfunktion ofta är nedsatt.

Virusinfektionen orsakar inflammation i lungorna. Eftersom det är en virussjukdom, fungerar inte antibiotika mot corona.

Covid-19 är en ny sjukdom, så forskningsdata om den uppdateras ständigt. Enligt aktuella uppgifter är den genomsnittliga inkubationstiden för sjukdomen 4–5 dagar, intervallet kan variera individuellt 2–12 dagar.

Symtom på coronainfektion har varit hosta, feber och tillhörande muskel- och huvudvärk, dyspné, diarré samt förlust av lukt- och smaksinne. Symtomens intensitet är individuell. Baserat på symtomen kan du inte avgöra om orsaken till luftvägsinfektionen är coronaviruset eller ett annat virus eller bakterie. Det enda sättet att veta säkert är att bli testad. Det har förekommit fall där personer utan symtom eller med lindriga symtom har smittat andra.

För närvarande uppskattas det att återhämtningen tar från dagar till veckor, beroende på sjukdomens svårighetsgrad. I en allvarlig form av sjukdomen blir man vanligen intagen på sjukhus under den andra veckan av sjukdomen, när symtomen förvärras.

Enligt den aktuella bedömningen blir en person som varit sjuk i coronaviruset immun. För närvarande vet man inte hur långvarig immuniteten blir. Det är möjligt att bli sjuk igen, men man vet inte hur svår den nya sjukdomen blir.

Andra bekymmer i samband med coronaviruset

Det är normalt att känna sorg, förvirring, rädsla och ilska i undantagsförhållanden. För krisstöd med låg tröskel, ring Psykisk Hälsa Finland rf:s kristelefon på numret 09 2525 0111.

Förvärringsfasen av andningssjukdomar inkluderar inte feber, diarré, muskelsmärtor eller förlust av lukt- och smaksinne, som för sin del är typiska symtom på corona. Lindrig hosta eller dyspné kan orsakas av endera, så de kan inte tillförlitligt avgöra vilkendera det är fråga om. Till corona hör inte heller väsande andning. Hostan är vanligtvis torr, inte slemmig.

Ibland är det svårt att avgöra om det är en förvärringsfas av lungsjukdom eller en infektion. Personer med långvarig lungsjukdom kan ofta bedöma vilkendera det är fråga om.

Patienter med lungsjukdom bör ta hand om sin egen grundmedicinering enligt läkarens anvisningar. Det är ändå en bra idé att kontrollera att det finns medicin hemma för en månad. Det har inte förekommit några leveransproblem med läkemedel som inhaleras, åtminstone inte hittills. Andningsförbundet och Filha rekommenderar att personer med andningssjukdomar tar influensa- och pneumokockvacciner.

Personer med lungsjukdomar bör ta hand om sitt eget immunförsvar och allmäntillstånd. Aktiv motion är viktigt vid behandling av andningssjukdomar.

Om patienten själv anser att detta till exempel är en förvärringsfas av astma; måste astmamedicinen och öppnande medicinering ökas på eget initiativ. Om astmamedicinerna är i sprayform, är det särskilt under en förvärringsfas lämpligt att ta dem genom en andningsbehållare.

Behandling av näsan med en näskanna och effektiv behandling av allergisymtom förhindrar också svåra förvärringsfaser. Personer med KOL bör komma ihåg att utföra slemtömning, till exempel genom att blåsa i flaska. Se Instruktioner om utblåsning i flaska i Utrustning för slemborttagning och andningsträning. Även motion underlättar slemtömning ur luftrören.

Om dessa behandlingar inte hjälper kan du få en oral kortisonkur via läkarens distans- eller telefonmottagning. 

Kontrollerad astma är en relativt låg riskfaktor för corona. Även personer med astma kan få lindriga symtom av sjukdomen som coronaviruset orsakar.

Den egna CPAP-apparaten bör användas i mån av möjlighet, även om man insjuknar i coronaviruset. CPAP-apparaten förhindrar andningsavbrott som hör till sömnapné, och den nattliga syrebristen som följer därav. Det är viktigt att en person som insjuknat i corona får syre.

CPAP-enheten kan öka risken för coronasmitta till familjemedlemmar. Det är skäl att isolera en coronapatient som använder en CPAP-enhet från resten av familjen där det är möjligt. 

En person med sömnapné som får corona och blir inlagd på sjukhus bör ta med sig sin egen CPAP-enhet. CPAP-enheten kan inte användas för att behandla andningsinsufficiens orsakad av coronaviruset, men CPAP-enheten korrigerar andningsavbrott som hör till sömnapné.

På sjukhuset kan de som använder CPAP-enhet placeras i separata lokaler, vilket minskar den ökade smittorisken apparaterna innebär.

Användning av en CPAP-enhet när man är vaken är inte till någon nytta även om användaren har corona. De övre luftvägarna är alltid öppna när man är vaken. Andningen är som svagast när en person sover, därför hjälper en CPAP-apparat  i synnerhet vid andningsavbrott under sömnen.

Mer information om coronavirus och sömnapné finns på TYKS hemsida